Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
 
Η κρίση του κορονοϊού ανέδειξε τη σπουδαιότητα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην τροφική αλυσίδα.  
 
Ανέδειξε την κρισιμότητα ενός βιώσιμου συστήματος τροφίμων που να διασφαλίζει την επάρκεια στη ζήτηση και μάλιστα σε προσιτές τιμές. 
 
Υπογράμμισε την αλληλεξάρτηση των επιμέρους τροφικών αλυσίδων ανά τον κόσμο. 
 
Και αποκάλυψε πως διασυνδέεται η δημόσια υγεία με τα οικοσυστήματα, την παραγωγή, την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποίηση και τα καταναλωτικά πρότυπα.
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Tα ευρωπαϊκά τρόφιμα αποτελούν παγκόσμιο πρότυπο.
 
Είναι ασφαλή, θρεπτικά και υψηλής ποιότητας. 
 
Ο αγροτικός κόσμος της Ευρώπης αξίζει έναν μεγάλο έπαινο. 
Έχουν βελτιστοποιήσει τις πρακτικές τους.
Έχουν υιοθετήσει βιώσιμα πρότυπα καλλιέργειας και παραγωγής.
‘Εχουν εκσυγχρονιστεί.
Έχουν μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% από το 1990, όπως σημειώνει η Επιτροπή.
Δηλαδή, έχουν κάνει πολλά θετικά βήματα.
 
Γι’ αυτό και αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτυπώνεται στη Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο» πρέπει πρωτίστως να ανταμείψει τον αγροτικό κόσμο. 
 
Και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών αυτό ακριβώς οφείλουν να διασφαλίσουν. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατείνεται ότι η μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων αποτελεί  ευκαιρία για τον αγροτικό κόσμο. 
 
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι :
«Η μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων αποτελεί ευκαιρία για τους γεωργούς, τους αλιείς τους παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τους μεταποιητές τροφίμων και τις υπηρεσίες τροφίμων. 
Η μετάβαση αυτή θα τους επιτρέψει να κάνουν τη βιωσιμότητα εμπορικό σήμα τους και να εγγυηθούν το μέλλον της αλυσίδας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τους ανταγωνιστές τους που βρίσκονται εκτός αυτής».
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Στρατηγική αυτή, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με στόχο ένα υγιές και βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων.
Τίθενται σαφείς στόχοι για φυτοφάρμακα, λιπάσματα και αντιμικροβιακά.
Τίθεται επίσης ο στόχος το 25% της γεωργικής γης στην Ευρώπη να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030.
Όσο για τα απόβλητα τροφίμων υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι που θα αναπτυχθούν μετά το 2022. 
Σημαντικό είναι επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας για την επιχειρηματική πρακτική και την πρακτική προώθησης των τροφίμων. 
 
Καθώς επίσης και να προτείνει την επέκταση των υποχρεωτικών ενδείξεων καταγωγής ή προέλευσης των προϊόντων.
 
Στο σημείο αυτό αγαπητοί συνάδελφοι, ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για τα ελληνικά προϊόντα. 
Και οφείλει το Υπουργείο να δημιουργήσει χώρο για νέα προϊόντα ΠΟΠ (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και ΠΓΕ (Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης). 
Τέλος πολύ σημαντικό είναι ότι η Επιτροπή, μαθαίνοντας από την πρόσφατη υγειονομική κρίση και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα αναπτύξει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της προσφοράς τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας σε περιόδους κρίσης. 
 
Και εδώ να τονίσω, ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αναπτύξει αντίστοιχο  σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της προσφοράς των τροφίμων.
Να γνωρίζει δηλαδή το κράτος σε έκτακτες καταστάσεις τι ενδέχεται να λείψει από την αγορά και από που μπορεί να το ζητήσει. 
 
Και τούτο διότι, εδώ μπαίνουν και οι διμερείς διπλωματικές σχέσεις που χρειάζεται να αναπτυχθούν με άλλες χώρες ως παρακαταθήκη για καιρούς κρίσης. 
 
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σταθώ σε 2 σημεία : 
Πρώτον, ότι πρέπει να διατεθούν πόροι για την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στον τομέα των τροφίμων.
 
Και δεύτερον, ότι για την επίτευξη των  ευρωπαϊκών στόχων για τα απόβλητα τροφίμων χρειάζεται εναρμόνιση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ώστε να υπάρχουν κοινές και ομοιόμορφες μέθοδοι μέτρησης και αναφοράς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Προσχηματική άρνηση Μητσοτάκη στους συμπατριώτες μας από τη Βόρεια Ήπειρο και τον Πόντο και συνταξιοδοτική τους ομηρία»Γιώργος Αρβανιτίδης: «Να "τρέξουμε" την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες και ψηφιακές υποδομές»