Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ομιλία Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στο νομοσχέδιο για την Παιδεία

Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Κυρία Υπουργέ,

Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, απαιτεί συναίνεση και ευρύτερες συγκλίσεις.

Απαιτεί διάλογο και διαβούλευση. Κάτι που δεν το είδαμε.
Με το παρόν Νομοσχέδιο κα Υπουργέ, μου θυμίσατε τον κ. Γαβρόγλου της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ, ο οποίος χωρίς έκφραση γνώμης της ΑΔΙΠ, χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο, κατήργησε την Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση, δηλαδή τα ΤΕΙ, εν μία νυκτί. Με πτυχιούχους να μην γνωρίζουν την αντιστοιχία των πτυχίων τους και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Όλα αυτά καταργήθηκαν εκ του προχείρου. Γι’αυτό κα Υπουργέ θα έλεγα ότι το παρόν νομοσχέδιο, ήρθε με συνοπτικές διαδικασίες.Το Υπουργείο ακολούθησε την τακτική του κ. Γαβρόγλου. Όπως εν μία νυκτί ο κ. Γαβρόγλου κατήργησε την Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση, εσείς φέρατε εν μία νυκτί ένα νομοσχέδιο για τα ΕΠΑΛ και την Τεχνική Εκπαίδευση, χωρίς την κατάλληλη διαβούλευση.

Ένα νομοσχέδιο, στη διαβούλευση του οποίου, υποβλήθηκαν πάνω από 500 σχόλια.

Στην ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή, κατατέθηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις.

Παρατηρήσεις ωστόσο κα Υπουργέ που δεν ελήφθησαν υπ’όψιν.

Κι εδώ να σημειωθεί, ότι σχεδόν το 1/3 σχεδόν των άρθρων του Νομοσχεδίου έρχονται προς ψήφιση χωρίς διαβούλευση!

Και μάλιστα άρθρα, που απαιτούν διάλογο σε βάθος.

Όπως, η διάταξη για τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με την ουσιαστική κατάργηση του θεσμού των Αιρετών.

κα Υπουργέ,
Σας το λέμε ξεκάθαρα, προχωρήστε άμεσα στην επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και ανοίξτε τις πόρτες του Υπουργείου στις Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών και στους φορείς για ουσιαστικό διάλογο.

Να σας θυμίσω, το επικαλεστήκατε αρκετές φορές ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, αλλά το ξεχάσατε ως Κυβέρνηση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Το παρόν νομοσχέδιο, υπηρετεί μια πολιτική με κυρίαρχο στοιχείο τον νέοφιλελευθερισμό. Την πρόταξη των απαιτήσεων της αγοράς, έναντι των κοινωνικών αναγκών και του δημοσίου συμφέροντος. Η πολιτική αυτή ωστόσο στην παιδεία, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αντίληψη που θέλει την εκπαίδευση δημόσιο αγαθό.

Στο σχέδιο νόμου, η σχέση εκπαίδευσης και αγοράς δεν προτείνεται με όρους ισοτιμίας, αφού η αγορά προτάσσεται και η εκπαίδευση ακολουθεί. Τα προγράμματα σπουδών δεν καταρτίζονται με βάση την πρόοδο της επιστήμης, αλλά τις επιταγές των εργοδοτών, με σκοπό το χαμηλό επίπεδο προσόντων και το φτηνό εργατικό δυναμικό. Γι’αυτό και το παρόν Νομοσχέδιο δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας είναι αποδεκτή μόνον όταν είναι ισότιμη και αμφίδρομη.

Επίσης, η προσπάθεια αναβάθμισης της Επαγγελματικής Κατάρτισης και όχι της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δείχνει ότι δεν υπάρχει “ισοτιμία” των δύο τύπων λυκείου (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ). Διαμορφώνεται έτσι ένα εκτεταμένο πεδίο μεταγυμνασιακής πρόωρης κατάρτισης, με την ίδρυση των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης που θα παρέχουν και Μαθητεία, από την πρώιμη ηλικία των 15 ετών, χωρίς μάλιστα να προβλέπεται αμοιβή.

Τις σχολές αυτές, θα μπορεί να δημιουργεί κάθε δημόσιος και ιδιωτικός οργανισμός, ακόμα και εργοδοτικοί φορείς. Ωστόσο, αυτή η μορφή κατάρτισης δημιουργεί κα Υπουργέ σοβαρά προβλήματα. Αφού οι μαθητές στην ηλικία των 15 ετών, δεν έχουν την ωριμότητα για επαγγελματικές επιλογές και θα έπρεπε να βρίσκονται μέσα σε σχολικό περιβάλλον Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Νομοσχέδιο, δεν αναβαθμίζει την Επαγγελματική Εκπαίδευση μέσα από τα ΕΠΑΛ και δεν αναδεικνύει τον διττό ρόλο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο και Πτυχίο), για έξοδο προς την αγορά εργασίας ή πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα.

Επαναδημιουργούνται πολλά όργανα λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα η στελέχωσή τους γίνεται με παράλληλο μηχανισμό ελεγχόμενο από τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα. Ουσιαστικά, οι προτάσεις που διατυπώνει το Νομοσχέδιο για τα ΕΠΑ.Λ. θα έχουν ως συνέπεια:

1ον Τη σημαντική μείωση του μαθητικού δυναμικού των ΕΠΑ.Λ., με την αφαίρεση τομέων και ειδικοτήτων.
2ον Τις υπεραριθμίες καθηγητών
3ον Την κατεύθυνση μαθητών στην πρόωρη κατάρτιση και στην ανήλικη εργασία.

Και εδώ να σημειωθεί, ότι τα Πρότυπα ΕΠΑΛ που δημιουργούνται με βάση το νομοσχέδιο, είναι ένα θετικό βήμα.

Θα έπρεπε ωστόσο να συνδυαστούν και με την ύπαρξη Πειραματικών ΕΠΑΛ όπου θα έβρισκαν εφαρμογή νέα προγράμματα σπουδών και καινοτομίες.
Τέλος, όσον αφορά στα ΙΕΚ, η ίδρυση Πειραματικών και θεματικών ΙΕΚ είναι θετική εξέλιξη.

Ομοίως σε θετική κατεύθυνση, είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους αποφοίτους για πρόσβαση στα Πανεπιστήμια. Ο τρόπος ωστόσο κα Υπουργέ που θα υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα δεν προσδιορίζεται. Κάτι που θα πρέπει να γίνει άμεσα, ώστε οι ρυθμίσεις να εφαρμοστούν και να μη μείνουν στα χαρτιά.

Τέλος, όσον αφορά στον ΕΟΠΠΕΠ, ο θεσμικός του ρόλος ως θεματοφύλακας της πιστοποίησης εκχωρείται σε ιδιώτες, χωρίς μάλιστα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, για την πραγματοποίηση των πιστοποιήσεων.

Ολοκληρώνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι,

Οι διαδρομές στην Εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοιχτές, να έχουν διαπερατότητα να μην είναι ψευδεπίγραφες.

Η νομοθέτηση της Επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινού με την Κατάρτιση και όχι με τη Γενική εκπαίδευση, έχει μια συγκεκριμένη πολιτική σημειολογία.

Και τούτο διότι, στην πραγματικότητα, η μη συνεξέταση των ΕΠΑ.Λ. με τα ΓΕ.Λ. που από κοινού συνιστούν την λυκειακή βαθμίδα, δείχνει ότι δεν υπάρχει ισοτιμία των δύο λυκειακών θεσμών. Ωστόσο, η μόρφωση και η παιδεία κα Υπουργέ, δεν κρίνονται μονομερώς στην αγορά εργασίας αλλά ευρύτερα στην κοινωνία.

Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα μας θα έλεγα, είναι ένα ισχυρό δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και μια προοδευτική μεταρρύθμιση που θα εισαγάγει την εκπαίδευση στις ψηφιακές εποχές.

Αντ’αυτού, αυτό που επιτυγχάνει το Νομοσχέδιο, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση να ενισχύεται μονομερώς ως κατάρτιση και μόνο και να υπακούει αποκλειστικά στους κανόνες της αγοράς. Εμείς, το Κίνημα Αλλαγής, στηρίζουμε την εκπαίδευση για την πνευματική και κοινωνική εξέλιξη μέσα από τη δια βίου μάθηση.

Στηρίζουμε την κατάρτιση για την εξειδίκευση και την αναζήτηση επαγγελματικού προσανατολισμού με προοπτική.

Σας καλούμε κα Υπουργέ να πράξετε το ίδιο!

Κλείνω με τις τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημα Αλλαγής.

Επαναφέρουμε την πρότασή μας για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά και χορήγηση δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό του ΕΣΥ, που δίνει τη μάχη με τον κορωνοϊό.

Είναι η ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Πέραν των απλόχερων «μπράβο», πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, καταθέσαμε τροπολογία για την απόδοση σύνταξης λόγω αναπηρίας ή θανάτου που επήλθε λόγω του covid-19, στους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας και στις οικογένειες τους.

Σας καλούμε κα Υπουργέ να τις κάνετε αποδεκτές.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Πρόταση του Κινήματος Αλλαγής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και ΚατάρτισηBασίλης Κεγκέρογλου: «Υγειονομικά ασφαλές άνοιγμα της αγοράς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Περιφέρεια»