Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία ομιλίας Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στο νομοσχέδιο για την υγεία (28.01.2021)


Για τις δωρεές ιδιωτών προς το Ελληνικό Δημόσιο
Τις δωρεές τις καλωσορίζουμε και τις επιβραβεύουμε. Αναδεικνύονται σε συμπληρωματικό πυλώνα χρηματοδότησης του ΕΣΥ. Γι’ αυτό το Κίνημα Αλλαγής έχει προτείνει πρώτον, να διαμορφωθεί συγκεκριμένο πλαίσιο κινήτρων για δωρεές και δεύτερον, να υπάρξει ένας μηχανισμός διαχείρισης αυτών των δωρεών. Έτσι θα αναδείξουμε τη σημασία τους και ότι δεν αποτελούν συγκυριακές κινήσεις λόγω της πανδημίας.

Για την πορεία του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
Έχουμε μια αξιόμαχη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Όμως ο πολιτικός σχεδιασμός υστερεί. Βλέπουμε ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα μας προχωρεί πιο αργά απ’ ότι μας διαβεβαίωνε η κυβέρνηση. Υπάρχουν, επίσης, σοβαρά ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της εμβολιαστικής διαδικασίας. Βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στη στελέχωση των κέντρων εμβολιασμού, στην επάρκεια των δόσεων του εμβολίου, στον εμβολιασμό στις περισσότερο επιβαρυμένες περιοχές, καθώς και στα νησιά μας. Καλούνται οι ηλικιωμένοι να μετακινηθούν από το ένα νησί στο άλλο ή σε περιοχές με μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, μεγάλες οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο ΕΣΥ, καθώς και σε υλικοτεχνικές υποδομές.

Ο συντηρητικός βηματισμός που ακολουθεί λοιπόν η κυβέρνηση δεν προκύπτει μόνο από τη διαθεσιμότητα των εμβολίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Προκύπτει και από το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν φρόντισε να στηρίξει το ΕΣΥ όταν έπρεπε με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Προτείναμε από την αρχή της πανδημίας την ανάπτυξη ενός δικτύου «Πρώτης Γραμμής» με πυλώνα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και κινητά συνεργεία.Προτείναμε τη διενέργεια μαζικών τεστ στον πληθυσμό, τη συνταγογράφησή τους από τον ΕΟΠΥΥ και τη διατίμησή τους. Προτείναμε την αύξηση των ΜΕΘ και την ένταξη των ανθρώπων του ΕΣΥ των ανθρώπων της πρώτης γραμμής της μάχης στα βαρέα και ανθυγιεινά, και τη χορήγηση σ’αυτούς δώρου Χριστουγέννων. Μάλιστα όσον αφορά την ένταξη των εργαζομένων της πρώτης γραμμής στα βαρέα και ανθυγιεινά, σας έχουμε επανειλημμένως καταθέσει την τροπολογία μας, την οποία αρνείστε να κάνετε αποδεκτή. Μπαλώματα, προχειρότητες, μικρο-διευθετήσεις.

Σημεία ομιλίας Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στο νομοσχέδιο για τη νησιωτική πολιτική (27.01.2021)

Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου
Μια πρώτη παρατήρηση για το Νομοσχέδιο, είναι ότι απουσιάζουν οι ορισμοί για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και για τη νησιωτικότητα. Δεύτερον, αναφορικά με την εθνική στρατηγική, απουσιάζουν οι τομείς πολιτικής που αυτή θα εστιάσει. Τρίτον, δεν βλέπουμε ένα πολιτικό πλαίσιο για τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Δεν υπάρχει, δε, καμία ενημέρωση για το τι κονδύλια θα διατεθούν, πως θα διανεμηθούν και σε ποιους τομείς θα αφορούν. Τέταρτον, για το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας, δεν μας λέτε που θα βρείτε τους εθνικούς πόρους για να στηρίξετε τη χρηματοδότησή του. Έτσι, ενώ είναι μια θετική πολιτική, φαίνεται να παραμένει αίολη. Πέμπτον, για το Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, απουσιάζει το πλαίσιο με το οποίο θα εντάσσονται οι φορείς. Δηλαδή απουσιάζουν τα κριτήρια, οι διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας του. Έκτον, τα μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας είναι περιορισμένα. Έβδομον, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού είναι υποστελεχωμένες, η λειτουργία τους παραπέμπει σε άλλες εποχές και δυστυχώς δεν βλέπουμε με το νομοσχέδιο κανένα ίχνος εκσυγχρονισμού. Όπως έχει αναφέρει ο εισηγητής μας, η δημόσια ναυτική εκπαίδευση χρειάζεται επανασχεδιασμό. Με νέο σύστημα διοίκησης, σύγχρονα προγράμματα σπουδών και λειτουργίας και σταθερό και αξιοκρατικό σύστημα στελέχωσης. Με εκπαιδευτικούς και διευθυντές από το Ναυτικό και όχι αποσπασμένους άλλων ειδικοτήτων, όπως συμβαίνει σε αρκετές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Πρότασή μας, να υπάρχουν δύο τουλάχιστον πλοίαρχοι πρώτης τάξης, Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και η επιλογή του διευθυντή να γίνεται με το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και όχι με προκήρυξη, όπως γίνεται στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού των πλοιάρχων μηχανικών.

Για τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων
Στο νομοσχέδιο εισάγεται εξαίρεση από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων υποβολής περιβαλλοντικών δεσμεύσεων καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τρία έργα. Κατανοητό ότι η κυβέρνηση θέλει να διαμορφώσει μια ταχύτερη διαδικασία διεξαγωγής των έργων, αλλά δεν υπάρχει ούτε επείγουσα ούτε ουσιαστική απαίτηση για να παρακαμφθεί η διαδικασία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Καμία έκπτωση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Για τη στήριξη των ελληνικών νησιών
Το σημερινό νομοσχέδιο θα έπρεπε να ενσωματώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου για την ουσιαστική ενίσχυση των ελληνικών νησιών. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την ενίσχυση της απασχόλησης στα νησιά, για την ενίσχυση δομών υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης. Δείτε τι συμβαίνει σε πολλά νησιά με τον εμβολιασμό στις μεγάλες ηλικιακές ομάδες. Οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Αναγκάζονται οι ηλικιωμένοι να μετακινηθούν μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες από το ένα νησί στο άλλο για να εμβολιαστούν. Κι εδώ αποκαλύπτεται η έλλειψη πολιτικού σχεδιασμού. Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη χρήση βιώσιμων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και των αποβλήτων. Δεν υπάρχουν πολιτικές και εξειδικευμένα μέτρα για την κοινωνική, εδαφική και οικονομική συνοχή των νησιών μας. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα ότι οξύνονται οι ανισότητες σε βάρος της νησιωτικότητας, χρειάζεται και η επαναφορά του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στη νησιωτική Ελλάδα. Καταθέσαμε τροπολογία, κάντε την αποδεκτή. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι δραματικές. Τα νησιά μας υποφέρουν από την κατάρρευση του τουρισμού, από τις ελλιπείς υποδομές υγείας, από τα υψηλά κόστη μετακίνησης.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Δεν είναι επιδότηση, η αποζημίωση λόγω COVID-19»Αίτημα Φώφης Γεννηματά για προ ημερησίας διάταξης συζήτηση - Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης πανδημίας