Σε Δηλώσεις

Σύμφωνα με ΦΕΚ της 25/2/2019, ο κ. Ηλίας Μιλτιάδης Κλάπας διορίσθηκε στη θέση του Τομεακού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, παραιτούμενος από τη θέση που κατείχε προηγουμένως, αυτή του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτική Πολιτικής. Το ίδιο πρόσωπο αλλάζει ιδιότητα από πολιτικό σε διοικητικό προσωπικό του ίδιου Υπουργείου για να ασκήσει τις ίδιες αρμοδιότητες.

Στην ουσία, μέσω των προκηρύξεων υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, που υποτίθεται θα αποκομματικοποιούσαν το Κράτος, η Κυβέρνηση, με φωτογραφικές προκηρύξεις και «ειδικές» προϋποθέσεις, καθώς και «κατάλληλα» προσόντα, που ευνοούσαν τους ημέτερους και απέκλειαν τους κανονικούς υποψήφιους, επιτυγχάνει την τοποθέτηση των στελεχών της σε θέσεις Τομεακών Γραμματέων με θητεία. Καθεστωτισμός, αναξιοκρατία, κομματικοποίηση και χειραγώγηση της Δημόσιας Διοίκησης είναι τα χαρακτηριστικά της πρώτης τοποθέτησης Γραμματέα με τη νέα διαδικασία.

Αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται ανακυκλώνει τις παθογένειες της κρίσης και αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο πιο γνήσιος εκφραστής της. Αυτές τις πρακτικές εμείς πολεμήσαμε μέσα στην κρίση και  θέλουμε να τις ανατρέψουμε, για να απαλλαγεί ο δημόσιος τομέας από την κομματοκρατία και τις αδιαφανείς διαδικασίες.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ