Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ Λίνα Μενδώνη
Θέμα:«Παράταση προθεσμίας μέχρι την 31/12/2021 για την τροποποίηση των καταστατικών αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, η οποία λήγει την 30/6/2021»

Κυρία Υπουργέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τον νόμο 4726/2020 (Αναμόρφωση πλαισίου αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων, συνοδοί αθλητών ΑμεΑ Ε.Ο.Ε και άλλες διατάξεις) και συγκεκριμένα στο άρθρο 30 παρ. 1 ορίζεται ότι «Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με την παρούσα, οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι η κατάσταση που επικρατεί στην χώρα λόγω της πανδημίας και λόγω των συνεχόμενων lockdown έχει επηρεάσει αρνητικά μεταξύ των άλλων και τον αθλητισμό και έχει φέρει σε απόγνωση εκατοντάδες αθλητικά σωματεία, τα οποία στην ουσία είναι κλειστά εδώ και ένα χρόνο, με πολύ μικρά διαστήματα λειτουργίας.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι, λόγω του γενικότερου lockdown που επικρατεί στην χώρα μας, δεν είναι δυνατή η σύγκλιση γενικής συνέλευσης των ανωτέρω με σκοπό τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού τους, όπως επιτάσσει ο Ν. 4726/2020, καθώς επίσης δεν είναι δυνατή η κατάθεση αίτησης τροποποίησης καταστατικού στα αρμόδια Ειρηνοδικεία, λόγω του ότι υπολειτουργούν εξαιτίας των μέτρων που έχει λάβει η Κυβέρνηση και δεν δύναται να προχωρήσει η διαδικασία.

Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι, όπως ορίζει ο Ν. 4726/2020 αρ. 30 παρ.1, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εναρμόνισης των καταστατικών με το σχετικό νόμο τότε «αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999 είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου». 
Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η παράταση της προθεσμίας που επιτάσσει ο νόμος για την τροποποίηση των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών και η οποία λήγει εντός λίγων μηνών, ήτοι την 30η/6/2021, είναι επιβεβλημένη αν αναλογιστεί κάποιος ότι συνεχίζεται το lockdown και τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου και πρέπει να παραταθεί μέχρι την 31η/12/2021 προκειμένου τα σωματεία, οι ενώσεις και οι ομοσπονδίες να έχουν στην διάθεσή τους τον απαραίτητο χρόνο για να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες για την τροποποίηση των καταστατικών τους, καθώς επίσης τα αρμόδια Ειρηνοδικεία να μην δεχθούν την πίεση από τις μαζικές καταθέσεις αιτήσεων τροποποίησης καταστατικών, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες και δεν δοθεί η αιτούμενη παράταση.  

Επειδή η παράταση της προθεσμίας δεν δημιουργεί οικονομική επιβάρυνση στο Κράτος. 
Επειδή η παράταση της προθεσμίας θα διευκολύνει τόσο τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και τα αρμόδια Ειρηνοδικεία σε ολόκληρη της επικράτεια. 
Επειδή η παράταση της προθεσμίας θα δώσει την δυνατότητα στα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες να μην χάσουν την αθλητική τους αναγνώριση.
Επειδή η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού δημιουργούν καθημερινά δυσλειτουργίες που καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την παράταση αυτή.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  1. Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στην παράταση της προθεσμίας τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών μέχρι την 31η/12/2021, με σκοπό την εναρμόνισή τους στο Ν. 4726/2020, η οποία προθεσμία λήγει την 30η/6/2021;
  2. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες και ποιες είναι αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές 
Γιώργος Μουλκιώτης 
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στο ΔρομοκαΐτειοΓιώργος Αρβανιτίδης: «"Άνθρακας" ο…χρυσός της Σύμβασης που έφερε προς κύρωση η Κυβέρνηση για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής»