Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Τι επιδιώκει η Κυβέρνηση με τις προαναγγελθείσες αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας και τα προγράμματα κατάρτισης;»

Κύριε Υπουργέ,

Πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επίδομα ανεργίας  καθώς και αναμόρφωση των προγραμμάτων κατάρτισης. 

Ακολουθώντας το μοντέλο της έκθεσης Πισσαρίδη, σχεδιάζεται από την Κυβέρνηση ο επανασχεδιασμός του επιδόματος ανεργίας, ώστε να μην είναι σταθερό ούτε συνδεδεμένο με τον κατώτατο μισθό, αλλά με τις αμοιβές του ανέργου κατά την προηγούμενη τριετία. Η αποσύνδεση του επιδόματος από τον γενικό κατώτατο μισθό που υπονομεύει τις συλλογικές διεκδικήσεις, η μετάθεση της ευθύνης για τη μη απασχόλησή του στον ίδιο τον άνεργο, η εξαίρεση του ΟΑΕΔ, του μεγαλύτερου θεσμικού παρόχου κατάρτισης εδώ και πάνω από μισό αιώνα, από την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης, η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης αυστηρά από «Ιδιωτικά Κέντρα Κατάρτισης» και η χρηματοδότησή τους από δημόσιους πόρους, αποτελούν ενδεικτικά και μόνο κάποιες παραμέτρους της οπτικής που υιοθετείται από την Έκθεση Πισσαρίδη και την Κυβέρνησή σας και «εγγυώνται» όχι μόνο την μη επίλυση των στρεβλώσεων στο ελληνικό σύστημα κατάρτισης, αλλά και την δημιουργία περαιτέρω δυσλειτουργιών.

Επειδή σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας και την προσφορά νέων θέσεων εργασίας οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες, ειδικά το επόμενο διάστημα της μετά Covid-19 εποχή,

Επειδή η πανδημία του κορωνοϊού και η πολιτική σας έχει οδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό ενεργού πληθυσμού στην ανεργία και την υποαπασχόληση,

Επειδή περίπου ένας στους τρείς νέους στην Ελλάδα είναι άνεργος παρά το ότι το επίπεδο κατάρτισής με γενικές δεξιότητες (π.χ. χρήση υπολογιστών και μέσων δικτύωσης, γνώσεις ξένων γλωσσών) των νέων στην Ελλάδα είναι επαρκές,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:                                                                                   

  1.  Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Κυβέρνηση ότι δεν θα βρεθούν κάτω από το επίπεδο της φτώχειας χιλιάδες συμπολίτες μας που λόγω της πανδημίας, το εισόδημά τους θα έχει μειωθεί δραστικά με αποτέλεσμα είτε να δικαιούνται ένα πολύ χαμηλό επίδομα ανεργίας, είτε να μην μπορούν να είναι καθόλου δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας;
  2. Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης ως προς τον βαθμό επίτευξης του στόχου τους, δηλαδή την εύρεση εργασίας και τη συνέχιση απασχόλησης των ανέργων μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης; Αν ναι, ποια είναι τα δεδομένα; Αν όχι, τότε πώς σχεδιάζετε και εφαρμόζετε δημόσιες πολιτικές;
  3.  Έχετε διεξάγει έρευνες εκπαιδευτικών αναγκών (needs analysis) της αγοράς εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν συστηματικά τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων για την επίλυση πιθανών αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης προσόντων; Σε ποιες πληθυσμιακές ομάδες θα στοχεύουν τα νέα προγράμματα κατάρτισης και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Σε ποιους κλάδους της οικονομίας και σε ποιους τομείς της αγοράς εργασίας θα στοχεύουν τα νέα προγράμματα κατάρτισης που θα προωθήσει η Κυβέρνηση;
  4.  Με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει η Κυβέρνηση την απορρόφηση στην αγορά εργασίας των καταρτιζόμενων ανέργων και την συνέχιση της απασχόλησής τους;
  5.  Σκοπεύετε να αναθεωρήσετε τα κριτήρια αδειοδότησης των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης; Ειδικότερα, σκοπεύετε να θέσετε ως κριτήρια αδειοδότησης, πέραν των διοικητικών και κτιριολογικών, συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια (π.χ. εμπειρία των φορέων και του εκπαιδευτικού προσωπικού) και να πάψουν να αντιμετωπίζονται ως απλές εμπορικές επιχειρήσεις;
  6. Σκοπεύετε να θεσμοθετήσετε κάποιο σύστημα εκπαίδευσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών;

Και παρακαλούμε, προς ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να κατατεθούν:

  1. Έρευνες εκπαιδευτικών αναγκών (needs analysis) της αγοράς εργασίας που έχουν διενεργηθεί από το Υπουργείο ή τον ΟΑΕΔ.
  2. Αξιολογήσεις των υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης ως προς τον βαθμό επίτευξης του στόχου τους, δηλαδή την εύρεση εργασίας και τη συνέχιση απασχόλησης των ανέργων μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης που έχουν γίνει από το Υπουργείο ή τον ΟΑΕΔ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

   Γιώργος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των δημοσίων έργων και των δημοσίων συμβάσεων»Φώφη Γεννηματά: «Κατήφορος, απογοήτευση και ντροπή και για τους δύο»