Σε Δηλώσεις

Ο υπεύθυνος για Υποδομές, Μεταφορές, Έρευνα, Ψηφιακή Πολιτική, Γιάννης Μανιάτης, αναφορικά με την χθεσινή προκλητική εκπρόθεσμη τροπολογία του κ. Νικ. Παππά, για προσλήψεις, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στην άθλια, ρουσφετολογική τροπολογία του κ.Νικ. Παππά, να επιλέγουν όποιον θέλουν, για όσο διάστημα θέλουν και να του δίνουν όσα θέλουν, μέσω της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ», απαντάμε με την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί στον Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής.

Για πραγματική αξιοκρατία και για άμεση κάλυψη όλων των αναγκών του δημοσίου με διαφάνεια.

Με βάση και την αντίστοιχη εμπειρία από τα όργανα της Ε.Ε., προτείνουμε την καθιέρωση Συμβάσεων Πλαίσιο (Framework Agreements) για την κάλυψη όλων των αναγκών σε μη μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι συμβάσεις Πλαίσιο:

1. Είναι τύπου Time and Means (T&M) που σημαίνει ότι ζητείται συγκεκριμένης εξειδίκευσης προσωπικό (προγραμματιστές, αναλυτές, σύμβουλοι, project managers κλπ.) με συγκεκριμένα profile κι εμπειρία.

2. Μπορούν να έχουν διάρκεια 2 – 4 χρόνια, με κλειδωμένες τιμές ανά profile κι εμπειρία

3. Γίνονται με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία (open tenders) και οι ανάδοχοι κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας (cascading) με βάση τις τιμές και τα βιογραφικά που υποβάλλουν.

4. Όταν εμφανίζεται ανάγκη προσωπικού, αποστέλλεται κατά σειρά προτεραιότητας specific request στους επιλεγέντες αναδόχους, που είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν και να καλύψουν τις θέσεις μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

5. Για κάθε συμβαλλόμενο υπάρχουν πολλαπλά κριτήρια απόδοσης (Service Level Agreements – SLA), ενώ οι πληρωμές γίνονται με βάση τις πραγματικές μέρες εργασίας, την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα, κ.α. που έχει εργασθεί ο κάθε υπάλληλος με βάση τα συμφωνημένα rates της σύμβασης».

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.