Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση

           Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα 

Θέμα: «Επιτακτική η έμπρακτη στήριξη πολιτών με εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης»

Κύριοι Υπουργοί

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού covid-19, πλήττει την χώρα σε όλες της εκφάνσεις της: τη δημόσια υγεία, την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, την οικονομία, την αγορά εργασίας, την παιδεία, την πρόνοια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αναγγελία και την υλοποίηση μέτρων στήριξης για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ανέργους.

Σε όλη αυτή την υγειονομική, οικονομική και κοινωνική θύελλα, μια κατηγορία συμπολιτών μας, οι δικαιούχοι συντάξεων, των οποίων οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση εκκρεμούν επί σειρά ετών, βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς φαίνεται να έχει εγκαταλειφθεί από την Κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με στοιχεία που βρίσκονται στη δημοσιότητα, οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για κύρια και επικουρική́ ασφάλιση έχουν ξεπεράσεις τις 250.000, με την αναμονή σε κάποιες περιπτώσεις να φτάνει έως και τα πέντε χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου 2020, οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη ξεπερνούσαν τις 158.000, ενώ για επικουρική τις 92.200. 

Μάλιστα, από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2020, οι αιτήσεις αυτές σημείωσαν σημαντική́ αύξηση, κατά́ 33.000, καθώς τον Ιούνιο του 2019, επι συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,  ανέρχονταν σε 125.000 για κύρια και σε 86.000 για επικουρική́. 

Μόνο τον Ιανουάριο φέτος και με αφορμή́ τις νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό́ και την αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης, για όσους έχουν περισσότερα από́ 30 έτη ασφάλισης, υποβληθήκαν 19.000 νέες αιτήσεις. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι δικαιούχοι παροχής σύνταξης δεν λαμβάνουν ούτε προσωρινή σύνταξη, δεν υπάρχει καμία μέριμνα από την Κυβέρνηση για την εν λόγω κατηγορία συμπολιτών, καταβολής . 

Επειδή λοιπόν, δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης παραμένουν σε καθεστώς σύγχυσης, αγωνίας και αγανάκτησης για τον χρόνο λήψης της σύνταξής τους. 

Επειδή προκύπτει, ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα από την Κυβέρνηση για τους συνταξιούχους άνευ σύνταξης, οι οποίοι μάλιστα, όντας ηλικιωμένοι, κατατάσσονται και στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον νέο κορωνοϊό covid-19.

Ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο να δοθεί ένα ποσό εφάπαξ για τους ανωτέρω δικαιούχους σύνταξης, που επί σειρά ετών περιμένουν την απόφαση έκδοσης σύνταξης, προκειμένου να στηριχθούν εμπράκτως αυτοί οι συμπολίτες οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν λαμβάνουν ούτε προσωρινή σύνταξη και ταυτόχρονα, όντας ηλικιωμένοι, κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον νέο κορωνοϊό covid-19;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να αντιμετωπιστεί η αδιέξοδη κατάσταση στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες, που είναι δικαιούχοι σύνταξης, αλλά η απόφαση για την συνταξιοδότησή τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα με ευθύνη της Πολιτείας; 
  3. Υπάρχει σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την ικανοποίηση των ήδη και στη συνέχεια εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, στην μετακορωνοϊκή περίοδο και ποιός ο προγραμματισμός; 

Ο ερωτών Βουλευτής,

Γεώργιος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο εργαστήριο μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας του Κέντρου Υγείας ΤούμπαςΕρωτήσεις Γιώργου Καμίνη