Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση Γιώργου Μουλκιώτη, υπεύθυνου ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα

ΘΕΜΑ: «Επιτακτική η άμεση ανατροπή κυβερνητικού και εργοδοτικού πραξικοπήματος στην ΟΚΕ» 

Κύριε Υπουργέ,

Η ΟΚΕ συστάθηκε το 1994 και κατοχυρώθηκε συνταγματικά με την αναθεώρηση του 2001. Βασικό της έργο είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας, που σχετίζονται με την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας. Με τις προτάσεις της και τις γνωμοδοτήσεις της, η ΟΚΕ επιχειρεί τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση των πιθανών παρενεργειών από την άσκηση των επιμέρους αποφάσεων της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Απαρτίζεται από τρεις ομάδες, με την πρώτη να εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές οργανώσεις, όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενώσεις καταναλωτών, η Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, το ΤΕΕ κ.ά.

Επιπλέον, ο νόμος σύστασης της ΟΚΕ προβλέπει ότι η προεδρία της ανατίθεται εκ περιτροπής σε μία από τις τρεις ομάδες που συγκροτούν την ΟΚΕ (εργοδότες, εργαζόμενοι και επιστήμονες-επαγγελματίες), ενώ το αποτέλεσμα επικυρώνεται από τον υπουργό Οικονομικών. 

Ωστόσο, στην τελευταία διαδικασία της εκλογής Προέδρου της ΟΚΕ, σύμφωνα με σοβαρές καταγγελίες της ΓΣΕΕ, η δημοκρατική αυτή πρακτική, παραβιάστηκε και διαπράχτηκε εκλογική εκτροπή.

Συγκεκριμένα, ενώ το πρόσωπο που είχε υποδείξει η εργατική πλευρά είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής, ως ορίζει ο νόμος, αφ’ ενός συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου και αφ’ ετέρου είναι το ίδιο πρόσωπο που ομόφωνα όλοι οι κοινωνικοί εταίροι είχαν ορίσει ως Πρόεδρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, στην Ολομέλεια μεθοδεύτηκε η υπερψήφιση ως προτεινόμενου Προέδρου, ενός προσώπου που δεν συγκεντρώνει ούτε την πλειοψηφία των μελών της εργατικής ομάδας, ούτε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΟΚΕ, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά ούτε αποτελεί πρόταση των εργαζομένων; 

Επειδή η ΓΣΕΕ έχει εκφράσει ευθεία αντίθεση και αντίδραση για την εκλογική διαδικασία, επισημαίνω ότι η επικύρωση της πρωτοφανούς διαδικασίας και του αποτελέσματος είναι προφανές ότι υπονομεύει τον θεσμό και παραβλέπει τον νόμο από τυπική και ουσιαστική άποψη.

Επειδή υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για εκλογική εκτροπή στη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της ΟΚΕ,

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ: 

  1. Γιατί έγινε αποδεκτή μια παράνομη απόφαση, αφού ο προτεινόμενος πρόεδρος δεν συμπλήρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της ΟΚΕ, όπως ρητά αναφέρει ο νόμος 2232/1994, δεν εκπλήρωνε τις προϋποθέσεις προσώπου ευρύτερης αποδοχής και το κυριότερο δεν αποτέλεσε πρόταση της ομάδας των εργαζομένων σύμφωνα και με τις καταγγελίες της ΓΣΕΕ; 
  2. Με δεδομένη την αντίδραση της ΓΣΕΕ, με ποιο τρόπο θα διασφαλίσετε την ομαλή και σύννομη λειτουργία της ΟΚΕ ως θεσμό συναίνεσης και σύνθεσης;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Άρση αδικίας εις βάρος των Φυσικών με μεταπτυχιακό στη Ραδιοηλεκτρολογία (ΠΕ12.10), που μετά την μετάταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 έχασαν την αρχαιότητά τους στις σχολικές μονάδεςΒουλευτές του Κινήματος Αλλαγής: «Γραφειοκρατικές ατέλειες αφήνουν εκτός πληρωμών Ενιαίας Ενίσχυσης πλήθος αγροτών των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας»