Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία ομιλίας Γιώργου Αρβανιτίδη στη Βουλή για τις αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ΑΕ και στην Κεφαλαιαγορά:

Η Κυβέρνηση άργησε να φέρει προς ψήφιση το Νομοσχέδιο που επικαιροποιεί τους Κανόνες:

α. για την εταιρική διακυβέρνηση (με συστήματα εσωτερικού ελέγχου, κανονισμούς λειτουργίας, κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης κλπ),

β. την ενημέρωση μετόχων και

γ. την ενίσχυση της εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Έστω και τώρα όπως τόνισε ο εισηγητής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Αρβανιτίδης στην τοποθέτησή του πρέπει να εξασφαλιστεί:

  • Η προστασία των μετόχων των επιχειρήσεων μέσα από αυξημένους κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας των διοικήσεων τους και
  • Η Κεφαλαιαγορά να αποτελέσει όντως ένα πραγματικά άμεσο και αξιόπιστο εργαλείο χρηματοδότησης των πολυμετοχικών ελληνικών επιχειρήσεων, δίπλα στον τραπεζικό κλάδο.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Καμίνης: «Όλα τα δικαιώματα είναι ισότιμα και άξια προστασίας»Γιώργος Καμίνης: «Χωρίς θεσμικές εγγυήσεις δεν πρόκειται να συναινέσουμε στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»