Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σπήλιο Λιβανό

Θέμα: «Γραφειοκρατικές ατέλειες αφήνουν εκτός πληρωμών Ενιαίας Ενίσχυσης  πλήθος αγροτών των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας»

Σε όλους του Νομούς της Κεντρικής  Μακεδονίας, από τα  μέσα Δεκεμβρίου 2019 έως και σήμερα, κοινοποιήθηκαν έγγραφα σε περισσότερους από 2.000 αγρότες, από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση Ελέγχων και Τεχνικών Μέσων.

Στο περιεχόμενο των εγγράφων, αναφέρονται για τον κάθε αγρότη ή αγρότισσα τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ειδικού ελέγχου ΕΑΕ2019, που διενεργήθηκε  κατόπιν αναφοράς – καταγγελίας μέσω της Γ. Γ. Καταπολέμησης της Διαφθοράς, για τα δηλωθέντα αγροτεμάχια της Ενιαίας  Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) που υποβλήθηκε για το έτος 2019. Οι αγρότες των οποίων τα αγροτεμάχια αποτέλεσαν αντικείμενο δειγματολειπτικού ελέγχου, θεωρούν ότι τα στοιχεία για την σύνταξη της αναφοράς προήλθαν από επιλεκτική επεξεργασία στοιχείων των δηλώσεων τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε ως αφετηρία τον κακώς νοούμενο ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών ΚΥΔ σύνταξης των αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Διαπιστώθηκε μετά την επίδοση των εγγράφων, ότι σε μεγάλο πλήθος αγροτών των νομών Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, δεν καταβλήθηκαν τα χρηματικά ποσά που αναμένονταν, καθώς  σε ορισμένα αγροτεμάχια η αιτηθείσα έκταση δεν αντιστοιχούσε με την εγκριθείσα έκταση, μετά από διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. Ο ισχυρισμός όμως των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η αιτηθείσα έκταση δεν αντιστοιχούσε με την εγκριθείσα έκταση, δεν οφειλόταν στην πραγματική διαφορά μεταξύ της ψηφιοποιηθείσας έκτασης στη δήλωση ΟΣΔΕ και σε μέτρηση της έκτασης από επιτόπιο έλεγχο, αλλά σε «λογιστική» διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δήλωσε ο παραγωγός και των στοιχείων που δήλωσε ο ιδιοκτήτης του κάθε αγροκτήματος στην  Α.Α.Δ.Ε.

Είναι προφανές, ότι ο παραγωγός δε μπορούσε να ελέγξει τα στοιχεία αυτά. Σημειώνεται, ότι κανένα από αυτά τα αγροτεμάχια δεν δηλώθηκε από άλλο παραγωγό για την λήψη διπλής ενίσχυσης. Όλοι οι παραγωγοί, εμπιστευόμενοι τον ενοικιαστή, έχουν καταβάλει τα σχετικά ενοίκια, πωλήσει τα προϊόντα που συνέλεξαν και φορολογηθεί για αυτά τα εισοδήματα, στοιχεία  που ο ΟΠΕΚΕΠΕ αγνόησε.

Σε μικρότερο αριθμό αγροτών, αν και τα ποσά ενίσχυσης που αναμένονταν έχουν καταβληθεί εξ ολοκλήρου, ωστόσο επιδόθηκαν έγγραφα με τους αντίστοιχους ελέγχους και διασταυρώσεις, όπου στο πεδίο των παρατηρήσεων ελέγχου, αναφέρεται αναντιστοιχία αιτηθείσας έκτασης με εγκριθείσα έκταση, μετά από διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων με στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. Στις εν λόγω περιπτώσεις,  υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα ζητηθούν να επιστραφούν  χρήματα και ενδεχομένως να επιβληθούν και πρόστιμα. Το γεγονός αυτό, μεγαλώνει την ανασφάλεια και την αγωνία των παραγωγών, οι οποίοι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, αφού οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ σε επαφή που είχαν, τους μετέφεραν ότι είναι προαποφασισμένο όλες οι τυχόν ενστάσεις να απορριφθούν μαζί τις αποδείξεις που θα προσκομίσουν οι παραγωγοί.

Ήδη έχει δημιουργεί ένταση μεταξύ των παραγωγών των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας, επειδή γνωρίζουν ότι κατά την κατανομή των εκτάσεων βοσκοτόπων με βάση την «τεχνική λύση», ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την ίδια περίοδο κατανείμει εκτάσεις που δεν είναι δημόσιοι βοσκότοποι αλλά ιδιοκτησίες σε παραγωγούς από άλλες περιοχές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αιτία των προβλημάτων αποτελεί το μισθωτήριο συμβόλαιο που επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος αγρότης  με τον κάτοχο αγροτεμαχίου (εκμισθωτή), η ακρίβεια του οποίου δε μπορεί να ελεγχθεί από τον αγρότη. 

Συνήθως τα ζητήματα προκύπτουν, όταν ο κάτοχος αγροτεμαχίου (εκμισθωτής) δεν είναι και ο μοναδικός δικαιούχος του, όπως προκύπτει από το Ε9 του. Μπορεί ένα ποσοστό επί τοις εκατό (%) να ανήκει και να έχει δηλωθεί από άλλο πρόσωπο, συνήθως συγγενικό (π.χ αδέρφια). Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ο εκμισθωτής δεν έχει στην περιουσιακή του κατάσταση το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο αλλά το δηλώνει κάποιος άλλος στο Ε9 του ή δεν το δηλώνει κανένας στο Ε9 του.

Ο ενδιαφερόμενος αγρότης (ενοικιαστής) δεν είναι δυνατόν ούτε να γνωρίζει εκ των προτέρων ούτε να ζητά για το κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά το Ε9 από τον εκάστοτε  εκμισθωτή. Και ενώ η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται στον ενδιαφερόμενο αγρότη, κανείς δεν ελέγχει τον εκμισθωτή για την ορθότητα των στοιχείων που παρέχει στον αγρότη.

Είναι δε απορίας άξιο, πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υπηρεσίες του, ενώ γνωρίζουν ότι λόγω των δημόσιων διανομών που βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα (ακτημονικά, προσφυγικά), καθώς και ότι κληρονομιές ή ιδιοκτησίες μεταναστών δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, τιμωρούν επιδεικτικά τους ενοικιαστές παραγωγούς, που καμία σχέση δεν έχουν με τα προβλήματα αυτά.

Η ανάκτηση εκ των υστέρων τόσο μεγάλων ποσών από παραγωγούς, που έχουν ήδη καταβάλει τα ενοίκια για τα αγροκτήματα  και έχουν προβεί σε σημαντικές δαπάνες (κόστος) για τις καλλιέργειες που δήλωσαν και παρήγαγαν σε αυτές τις εκτάσεις, ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή των παραγωγών. Αυτό είναι κάτι, που δεν μπορεί να μείνει χωρίς άμεση αντιμετώπιση.

Συμπερασματικά, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύπλευρα και δυστυχώς, για άλλη μια φορά, πλήττουν το εισόδημα των αγροτών ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τους.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κύριε  Υπουργέ,

  1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα  προβλήματα που δημιουργήθηκαν,  μετά την επίδοση των εγγράφων σε 2.000 και πλέον παραγωγούς με παραγωγικές εκμεταλλεύσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε  Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση Ελέγχων και Τεχνικών Μέσων;
  2. Με δεδομένη τη μη άμεση επίλυση εκκρεμοτήτων του Κράτους (ακτημονικά, προσφυγικά, κτηματολόγιο κλπ), ποια μέτρα θα λάβετε ώστε οι παραγωγοί που στηρίζουν την επιβίωση τους σε αυτές τις εκτάσεις,  να συνεχίσουν να τις καλλιεργούν, χωρίς να αισθάνονται την ανασφάλεια ότι δεν θα τους καταβληθεί  η  ενιαία ενίσχυση; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεώργιος Φραγγίδης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Επιτακτική η άμεση ανατροπή κυβερνητικού και εργοδοτικού πραξικοπήματος στην ΟΚΕ»Γιώργος Μουλκιώτης: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καθυστερεί την απονομή οριστικών συντάξεων με "έναντι" φιλοδωρήματα»