Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Βασικά σημεία τοποθέτησης

Γιάννη Κουτσούκου

 Εισηγητή του Κινήματος Αλλαγής

 στο Σ/Ν  του Υπ. Οικονομικών για τον Αιγιαλό και την Παραλία

Πρόκειται για ένα Ν/Σ μεγάλων αντιφάσεων, αφού νομιμοποιεί αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό και την Παραλία και ταυτόχρονα αυθαιρετεί σε βάρος  νομίμων δραστηριοτήτων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων  των πολιτών.

Είναι απόλυτα φυσικό για την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να νομοθετεί με αντιφάσεις, καθώς το σύνολο της πολιτικής της είναι αντιφατικό. Καταγγέλλει την ακροδεξιά και κυβερνά μαζί της.

Καταγγέλλει τον λαϊκισμό και το έχει στο D.N.A. της.

Καταγγέλλει  τα συμφέροντα και τα βάζει στα ψηφοδέλτια της.

Εξοφλεί το Δ.Ν.Τ. και το χρέος μεγαλώνει.

Επαγγέλλεται την ανάπτυξη αλλά τα εισοδήματα μειώνονται. Καταγγέλλει το παλιό, το αγκαλιάζει και το νομιμοποιεί.

Συγκεκριμένα, με συνδυασμό άρθρων (28 και 34) νομιμοποιεί μια νέα γενιά αυθαιρεσιών στον αιγιαλό και την παραλία, καθώς δίδει την δυνατότητα μη κατεδάφισης κατασκευών και έργων που συντελέστηκαν από το 2001, ημερομηνία ισχύος του Ν. 2971/2001 μέχρι και το 2011. Για τις διατάξεις αυτές, η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής εκφράζει μια σειρά ενστάσεων  και παρατηρήσεων υπό το πρίσμα των αποφάσεων του ΣτΕ και του άρθρου  24 παρ. 1 του Συντάγματος, που επιβάλει την  προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων των ακτών.

Ταυτόχρονα, με το άρθρο 23 όπου υποχρεωτικά το ελάχιστο πλάτος της παραλίας ορίζεται στα 30 μέτρα και με το άρθρο 24 παρ.5  όπου αλλάζει ο χαρακτηρισμός του παλαιού αιγιαλού από Ιδιωτική Περιουσία του Δημοσίου σε Δημόσια, θίγονται νόμιμες δραστηριότητες και δικαιώματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πολιτών, αποκόπτεται η επικοινωνία νομίμων δραστηριοτήτων  με τον αιγιαλό και την παραλία

Η Κυβέρνηση που δήθεν πολεμά το παλιό, για να αποσείσει την ευθύνη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών στις πρόσφατες πυρκαγιές και πλημύρες, κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο καταγγέλλει τους άλλους.

Η Κυβέρνηση έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες, καθώς 4 χρόνια τώρα δεν έπραξε τίποτα για τη χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας, με βάση τα σύγχρονα εργαλεία  που παρέλαβε από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ