Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΓΟΡΗΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΡΙΝΗ

  • Το σχέδιο Ηρακλής αφορά μόνο τις τράπεζες και όχι τους δανειολήπτες. Για τους δανειολήπτες δεν υπάρχει κανένας Ηρακλής για να τους σώσει. Διαφωνούμε με τη μεθοδολογία, την ιεράρχηση και τη στόχευσή του και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.
  • Η κυβέρνηση νομοθέτησε παράταση στην προστασία πρώτης κατοικίας μέχρι τον Απρίλιο, μέσω της πλατφόρμας του Ν.4605/2019 του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο τροποποίησε μεν πρόσφατα, αλλά απέτυχε στην πράξη, όπως και ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, Μετά από τον Απρίλιο παραδίδει τους δανειολήπτες στο έλεος των funds. Πάνω από 250.000 ακίνητα που αντιστοιχούν σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα περάσουν σε funds μέσω των τιτλοποιήσεων. Κι όταν μιλάμε για τιτλοποιήσεις αυτές σημαίνουν και λιγότερες ρυθμίσεις. 

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  • Το Κίνημα Αλλαγής επαναφέρει την πρόταση προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες για ένα τουλάχιστον χρόνο, με βάση το Ν.3869/2010 του ΠΑΣΟΚ, με την πρόσθετη, όμως, δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να αγοράσουν τα δάνειά τους από τις τράπεζες, πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
  • Το Κίνημα Αλλαγής επιμένει στη λύση της δημιουργίας εθνικού φορέα διαχείρισης ενεργητικού τραπεζών με συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτών, που έχει εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
  • Να αποκατασταθεί η δυσμενής διάκριση εις βάρος των δανειοληπτών των συνεταιριστικών τραπεζών και των ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό εκκαθάριση, που είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν τα δάνεια εντός 8ετίας, ενώ στις συστημικές τράπεζες δίδεται 20ετία.  

ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

  • Πόσο βέβαιο είναι ότι το σχέδιο θα επιτρέψει στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη; Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 40 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων που εξακολουθούν να παραμένουν στις τράπεζες;
  • Πόσο ασφαλείς είναι οι διαβεβαιώσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, όταν το 60% του κεφαλαίου τους στηρίζεται στον αναβαλλόμενο φόρο,  η κερδοφορία τους στηρίζεται στις υπερβολικές και υπέρογκες χρεώσεις προς τους πολίτες, η πρόσβασή τους στις αγορές χρήματος είναι ακόμη περιορισμένη και δεν έχει καταστεί εφικτή η μακροχρόνια χρηματοδότησή τους;
  • Γιατί το ποσό των εγγυήσεων του δημοσίου, από την αρχική πρόβλεψη των 9 δις αυξήθηκε στα 12 δις ευρώ και με μια απλή υπουργική απόφαση το σχήμα εγγυήσεων μπορεί να παραταθεί χρονικά, πέρα από τους 18 μήνες, αλλά και να αυξηθούν οι εγγυήσεις;
  • Γιατί επιτρέπεται και στο Δημόσιο να αγοράζει ομολογίες, έστω και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, τις οποίες εγγυάται;
  • Γιατί οι απαιτήσεις από αμοιβές του διαχειριστή από τη σύμβαση διαχείρισης των απαιτήσεων και οι απαιτήσεις για την καταβολή τόκου από τις τυχόν συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων προηγούνται των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την καταβολή προμήθειας για την παρασχεθείσα εγγύηση;

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.