Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Σημεία τοποθέτησης Βασίλη Κεγκέρογλου, εισιγητή του Κινήματος Αλλαγής στη διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων

Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναφοράς των πληγεισών περιοχών στη φυσιολογική τους λειτουργία. Οι διαθέσιμοι πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης κ.α. πρέπει να συνδυασθούν και να αξιοποιηθούν.

Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει άμεσα αλλά και επόμενα μέτρα. 

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 

Στήριξη των κατοίκων που επλήγησαν, των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των αγροτών και των κτηνοτρόφων χωρίς γραφειοκρατία και χρονοτριβές. 

1.Η οριζόντια στήριξη των 5000 ευρώ και 8000 ευρώ να δοθεί σε όλους τους πληγέντες για κατοικίες, κτίρια, εγκαταστάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις

2. Εξατομίκευση των ζημιών για να καταβληθούν δίκαιες αποζημιώσεις με βάση το ύψος της πραγματικής ζημίας που έχει υποστεί ο κάθε πολίτης αλλά και τη φύση της απασχόλησής του.

3. Αναστολή όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων και παράταση όλων των προθεσμιών που λήγουν έως το τέλος του έτους.

4. Χορήγηση των δικαιούμενων αγροτικών επιδοτήσεων και λόγω ανωτέρας βίας να μην ληφθεί υπόψιν η καταστροφή της παραγωγής ή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. 

5. Διασφάλιση ρευστότητας με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης σε οικισμούς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα επόμενα μέτρα οφείλουν να είναι ενταγμένα στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό με δυο κύριους πυλώνες. 

Μονιμότερα μέτρα στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας που θα υπηρετούν την παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Μέτρα για επιδότηση της εργασίας και της παραγωγής και όχι επιδότηση της αναστολής της εργασίας και της εγκατάλειψης.

Υλοποίηση σχεδιασμένων έργων υποδομής και νέα αναγκαία έργα με την εποπτεία και την εγγύηση του κράτους ώστε να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. 

Το παρόν Νομοσχέδιο δεν είναι στη λογική ενός ολοκληρωμένου σχεδίου, ουσιαστικά καλύπτει μόνο το κομμάτι της άμεσης οριζόντιας στήριξης, αδυνατεί να παρουσιάσει ή έστω να δρομολογεί κάποιο μέτρο μακράς πνοής.

Το Κίνημα Αλλαγής που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες ζητά να έρθουν οι αρμόδιοι υπουργοί, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών για να ενημερώσουν για τα μέτρα της αρμοδιότητάς τους. Το Κίνημα Αλλαγής καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση των μέτρων προκειμένου να ανακουφιστούν ουσιαστικά οι πληγέντες και να ομαλοποιηθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ερώτηση στη Βουλή: «Λειτουργία αστικών συγκοινωνιών και φαινόμενα συνωστισμού»Συμπληρωματικές ενέργειες για τη λειτουργία δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία