Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές»

Θέμα: «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνεται η επέκταση της πρόνοιας του άρθρου 223 για αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη λειτουργία  νέων ηλεκτρονικών καταστημάτων, στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» και για τις ενισχύσεις που θα καταβληθούν από τα περιφερειακά προγράμματα για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές» προστίθεται νέο άρθρο ως εξής:

Νέο άρθρο

1.Ο τίτλος του άρθρο 223 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται ως εξής: «Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο ενισχύσεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ»

2. Στο άρθρο 223 του σχεδίου νόμου, μετά τη φράση: “της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»” προστίθεται η φράση: “καθώς και της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19»”.

Αθήνα. 03-03-2021

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μιχάλης Κατρίνης

Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Αρβανιτίδης: «Οι ρυθμίσεις που φέρνει η Κυβέρνηση δεν αποτελούν κάποια τομή, την οποία έχει ανάγκη ο τομέας των Δημοσίων Συμβάσεων»Χρήστος Γκόκας: «Απαιτείται η διαφάνεια, ο έλεγχος και η διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, με χρηστή και όχι μόνο γρήγορη διαχείριση των πόρων, με υγιή ανταγωνισμό και εποπτεία»