Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

ΘΕΜΑ: «Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΕΚΑΒ»

Εισηγητική έκθεση

Άρθρο μόνο

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΕΚΑΒ

Η αυτοτελής φορολόγηση των αμοιβών από εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ έχει τεθεί από καιρό ως αίτημα, αλλά η κρίση του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη να θεσμοθετηθεί καθώς έχουν αυξηθεί υπέρμετρα οι απαιτήσεις από το Ιατρικό Προσωπικό που εργάζεται σε όλα τα επίπεδα και τις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και στο ΕΚΑΒ. Η αύξηση όμως των εφημεριών και της υπερωριακής απασχόλησης του Ιατρικού Προσωπικού και των σχετικών αμοιβών προκαλεί υπέρμετρη φορολόγηση του εισοδήματος του αν αυτό φορολογηθεί βάσει των πάγιων διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως έχει θεσμοθετηθεί με το άρθρο 15 του ν.4172/2013  όπως ισχύει. Η υπέρμετρη φορολόγηση, πέραν των παραπάνω, προκύπτει και από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, από την κατάργηση της οποίας η κυβέρνηση με μία εντελώς άδικη και αναιτιολόγητη απόφαση εξαίρεσε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, μεταξύ των οποίων και οι ιατροί του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Ως πράξη δίκαιης φορολόγησης αλλά και ελάχιστη αναγνώριση του τιτάνιου έργου του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ με την προτεινόμενη διάταξη θεσμοθετείται η αυτοτελής φορολόγηση της εφημεριακής απασχόλησης του για το έτος 2020 και δίνεται η δυνατότητα η περίοδος να παραταθεί σε περίπτωση που η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας του Covid-19 συνεχιστεί και τον επόμενο έτος. 

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου Του Υπουργείου Υγείας: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVlD-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Άρθρο μόνο

Αυτοτελής φορολόγηση Ιατρικού Προσωπικού Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Κέντρων Υγείας και ΕΚΑΒ

Στο άρθρο 15 του ν.4172/2013, στην παράγραφο 2  προστίθεται περίπτωση ε ως εξής:

«ε)Οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ για το φορολογικό έτος 1.1.2020 έως τις 31.12.2020 φορολογούνται αυτοτελώς, με φορολογικό συντελεστή 15%. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με την παρακράτηση του φόρους και λοιπών θεμάτων για την εφαρμογή της προηγούμενου εδαφίου. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η ως ορισθείσα περίοδος.»

OιΠροτείνοντες Βουλευτές

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΑΧΜΕΤ ΙΛΧΑΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΟΥΡΧΑΝ ΜΠΑΡΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Στήριξη εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήραΤα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού είναι αναγκαίο να ισχύσουν και για τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού