Σε Δηλώσεις

Δήλωση Απόστολου ΠόνταΓραμματέα Τομέα Ανάπτυξης και Επενδύσεων Κινήματος Αλλαγής

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης δεν πρέπει να παραμείνει μια «έκθεση ιδεών» αλλά να εξειδικευθεί ως ακολουθία πράξεων και μέθοδος δράσεων ώστε να φέρει ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η χώρα βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, μετρώντας τις πληγές της από την 10ετή κρίση, αλλά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι προκλήσεις της νέας εποχής, δημιουργούν ένα εξαιρετικά σύνθετο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, το οποίο απαιτεί μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για τη χώρα, καθώς και σύγχρονες πολιτικές που θα σχεδιάζουν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα το αύριο για την κοινωνία , τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. 

Αν στα προαναφερθέντα προστεθεί και το γεγονός της διαθεσιμότητας πολύ σημαντικών οικονομικών εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, το θέμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας αποκτά κρίσιμη σημασία, προκειμένου να υπηρετήσει τα μεγάλα ζητούμενα, που είναι οι σταθεροί και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή και η απασχόληση και εν τέλει η κοινωνική ευημερία. 

Πρόσφατα το Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση του Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2021-2025, στο οποίο αναφέρονται ο σχεδιασμός, η διαχείριση , η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίως Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Πρόκειται ένα γενικόλογο κείμενο, στο οποίο κυρίως καταγράφονται οι επιπτώσεις της 10ετούς οικονομικής κρίσης και γίνονται εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα και την επερχόμενη ύφεση λόγω της πανδημίας του COVID-19. Αποτελεί μια συρραφή μέτρων πολιτικής, συχνά με αποσπασματικό τρόπο, χωρίς σαφή στόχευση στην κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, λόγω και της ανυπαρξίας στρατηγικού σχεδίου για την ίδια περίοδο στο οποίο να αναφέρονται το όραμα και οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ανάπτυξη την ανταγωνιστικότητα και τη θέση που επιδιώκει στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Το ΕΠΑ, υπό την μορφή Τεχνικής Έκθεσης, και όχι στρατηγικού κειμένου , αποτελεί το προοίμιο των πολιτικών που πρόκειται να ασκήσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, από το οποίοι λείπουν οι ρηξικέλευθες προτάσεις, ενώ απουσιάζουν μείζονες παρεμβάσεις σε ζωτικά για τη χώρα θέματα , όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η δημιουργία παραγωγικών αλυσίδων αξίας και δικτυώσεων, η προώθηση της καινοτομικής και πράσινης επιχειρηματικότητας κλπ. Από τον τρόπο της διατύπωσης του το ΕΠΑ, δείχνει ότι επιχειρεί να λύσει «λιμνάζοντα» προβλήματα του παρελθόντος με τη διάθεση μεγάλου μέρους των οικονομικών πόρων του. Στηρίζεται στις ίδιες ξεπερασμένες αντιλήψεις για την ανάπτυξη, όπως είχαν διατυπωθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση, χωρίς να μπορεί να αντιμετωπίζει το μέλλον και τις δραματικές αλλαγές που έρχονται.

Αν κρίνουμε από την ελάχιστη ανταπόκριση που υπήρξε στη διαβούλευση από τους πολίτες και τους φορείς, πρέπει να προβληματιστούμε βαθιά σχετικά με το ενδιαφέρον που προκάλεσε στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η κυβέρνηση δια του αρμόδιου Υπουργού πρέπει να φέρει σε διαβούλευση τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια – το οποίο αρνείται να πράξει εδώ και ένα χρόνο – καθώς και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης όπου θα εξειδικεύει τις στρατηγικές επιλογές της σε μέτρα και δράσεις προκειμένου να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να κατανείμει τους πόρους που θα εισρεύσουν στη χώρα τα επόμενα χρόνια, με διαφάνεια, μετρήσιμους στόχους και αποτελεσματική διαχείριση.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Νίκος Ανδρουλάκης: «Απαράδεκτη ελαφρότητα της Ν.Δ. στα εθνικά θέματα»Φώφη Γεννηματά: «Ένας χρόνος Νέα Δημοκρατία, ένας χρόνος συντήρηση»