Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Απ. Πάνας: ‘’Η Νέα ΚΑΠ οφείλει να αποτελέσει όχημα ανάπτυξης για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας’’

Με την τοποθέτησή του στην Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, παρουσία και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης για το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, ανέλυσε τη σημασία της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027 για τη χώρα μας.

Μέσω της κρίσιμης αυτής διαπραγμάτευσης, όπως τόνισε, που γίνεται στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, θα τεθούν νέοι προγραμματικοί στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη γεωργία, για νέες καλλιεργητικές πρακτικές που θα επιτύχουν την παραγωγή πιο ποιοτικών και πιο υγιεινών προϊόντων για τον καταναλωτή, αναβαθμίζοντας συνολικά την πρωτογενή παραγωγή.

Το στοίχημα είναι, επεσήμανε ο κος Πάνας, για να βγει ο πρωτογενής τομέας της χώρας κερδισμένος από όλη αυτή τη διαδικασία, να διατηρηθούν, καταρχήν, οι ενισχύσεις για την Ελλάδα στο επίπεδο της προηγούμενης ΚΑΠ. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο Έλληνας αγρότης να ανασάνει οικονομικά και να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής.

Τέλος, ο κος Πάνας έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα στον Υπουργό για το ποια είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για την νέα ΚΑΠ 2021-2027 σε συνδυασμό με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, για το πώς θα διασφαλιστεί η διατήρηση των κοινοτικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας στο ύψος που βρίσκεται σήμερα, για το ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου για την προσαρμογή της χώρας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος στην νέα πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.   

Το βίντεο με την Τοποθέτηση του κου Πάνα μπορείτε να δείτε στους ακόλουθος συνδέσμους:  

Αναλυτικά η Τοποθέτηση του κου Πάνα είχε ως εξής:

‘’Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ως Εισηγητής για το Κίνημα Αλλαγής στη σημερινή Κοινή Συνεδρίαση των δύο επιτροπών αλλά και ως Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχω σημειώσει σε όλους τους τόνους και με όλα τα κοινοβουλευτικά μέσα τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ για τον πρωτογενή τομέα ειδικά της χώρας μας.

Ειδικά της χώρας μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι, ο πρωτογενής τομέας για μας αποτελεί, μαζί με τον τουρισμό, τον μόνο μοχλό ανάπτυξης  της οικονομίας και της κοινωνίας μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια κρίσης.

Επί της ουσίας, στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), όπως ορίζονται στο άρθρο 39 παράγραφος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι:

∙ να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,

∙ να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,

∙ να σταθεροποιεί τις αγορές,

∙ να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό,

∙ να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

Τελικά να προσδώσει σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη στην Περιφέρεια και την ύπαιθρο που για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία με την πληθώρα μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών που απαρτίζουν μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Μελετώντας, το υλικό με το οποίο μας προμηθεύσατε, θεωρώ ότι οι στόχοι αυτοί είναι απλοί και κατανοητοί μόνο περιγραφικά.

Το ερώτημα είναι  όμως παραμένει αναπάντητο. 

Επιτυγχάνονται με τις προτάσεις της Επιτροπής οι στόχοι αυτοί;

Και κατά πόσο η χώρα μας στην συνέχεια έχει συγκροτήσει ή είναι έτοιμη να συγκροτήσει Στρατηγικό Σχέδιο για την επίτευξη των στόχων αυτών, μέσω της νέας ΚΑΠ ;

Βλέπουμε ότι οι προσανατολισμοί της ΚΑΠ 2021-2027 αλλάζουν. 

Αποκτούν μια πιο ολιστική προσέγγιση, αξιολογώντας για παράδειγμα την επίδοση των κρατών-μελών και όχι των δικαιούχων χωρίς να είναι σαφές πού αποσκοπεί αυτό. Αποτελεί διοικητική βελτίωση, απλοποίηση που δεν φαίνεται;

Ή αποτελεί σκαλί για επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ όπου τα πλούσια Κράτη-μέλη θα στηρίζουν πιο ισχυρά την αγροτική τους παραγωγή; 

Αναγκάζονται επίσης να ”πρασινίσουν” ακόμα περισσότερο τις άμεσες ενισχύσεις, αφήνοντας ωστόσο το περιθώριο επιλογής στον γεωργό για τον αν θέλει να εφαρμόσει τις πρακτικές ή όχι και εδώ φαίνεται πάλι η διακριτική μεταχείριση χωρών με γεωργία με πολλά περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι βόρειες χώρες, ώστε να μπορούν να ξεφύγουν σε επίπεδο παραγωγού ειδικά της εντατικής κτηνοτροφίας.

Ως προς το θέμα αυτό, κάποια κράτη έχουν εισηγηθεί την προαιρετική εφαρμογή της παρέμβασης αυτής για τα κράτη-μέλη και όχι μόνο για τον γεωργό. Η χώρα μας έχει δείξει ευελιξία, μπορεί όμως να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει θέσει όριο στη δέσμευση των άμεσων ενισχύσεων για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί η ίδια η Ελλάδα να πιέσει ώστε να ορίσει η ίδια τα ποσοστά των ενισχύσεων αυτών, βάσει των αναγκών της. 

Κατ’ επέκταση, ασφαλώς, για να πιάσει το μέτρο αυτό τόπο, θα πρέπει οι Έλληνες γεωργοί να ανταποκριθούν και να πειστούν να αλλάξουν ή να εξελίξουν τις καλλιεργητικές πρακτικές τους.

Εδώ μπαίνει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού σχεδίου για το περιβάλλον και το κλίμα το οποίο πρέπει να δώσει στον γεωργό ρόλο πρωταγωνιστή. Έχουμε πει πολλές φορές άλλωστε πως από την αγροτική παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει η αντιστροφή της κλιματική αλλαγής. Χρειάζεται σε αυτό το σχέδιο η ανταμοιβή του παραγωγού μιας και μπορεί να συμβάλει και στην μείωση της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα καθώς και στην διατήρηση του φυσικού τοπίου που αποτελεί την μεγάλη συνέργεια για τον τουρισμό. 

Το στοίχημα για την πολιτική ηγεσία είναι να πείσει τους παραγωγούς ότι η αξιοποίηση των ενισχύσεων σε μια φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση, από τη στιγμή που η νέα ΚΑΠ δίνει πλέον χώρο για κάτι τέτοιο, θα αποτελέσει αυτό που λέμε στις διαπραγματεύσεις ”win -win”. Θα αποτελέσει κίνητρο, κατά την άποψή μας, για τους γεωργούς να ασχοληθούν με την παραγωγή με εναλλακτικούς τρόπους αναβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του προϊόντος αλλά και το εισόδημά τους.

Αυτό όμως για να πετύχει θέλει δουλειά και πρώτα απ’ όλα , σχέδιο.

Το έχετε, κύριε Υπουργέ;

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ενισχύσεων.

Σε αυτό το σημείο της διαπραγμάτευσης, η κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για την ΚΑΠ 2021-2027, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.

Σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο, που επίσης βρίσκεται σε διαπραγμάτευση, και αυτή τη στιγμή δείχνει να στενεύει, κατόπιν της πρότασης της Φινλανδικής Προεδρίας ( 1,07% του ΑΕΕ-27), η Ελλάδα πρέπει να επιμείνει στην από 27-9-2019 πρότασή της να διαμορφωθεί το ποσοστό τουλάχιστον στην πρόταση του Ευρ. Κοινοβουλίου για 1,3% του ΑΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, συζητείται μια περικοπή της τάξης του 7,7% σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2020, που δεν ευνοεί την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής σε κανένα επίπεδο.

Η χώρα μας πρέπει να διεκδικήσει διαπραγματευτικά τη διασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης για τους αγρότες τουλάχιστον στα τρέχοντα επίπεδα (2014-2020) 19,6 δις Ευρώ. 

Κάθε μείωση από εκεί και κάτω είτε ως μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ λόγω και του Brexit είτε ως αποτέλεσμα του τρόπου καταβολής των άμεσων ενισχύσεων – εξωτερική σύγκλιση-, θα αποτελέσουν μεγάλο πλήγμα στο εισόδημα των αγροτών και της οικονομίας της υπαίθρου συνολικά. 

Θέλουμε εδώ απαντήσεις και όχι ερμηνείες ή εικασίες .

Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για όσα συζητάμε σήμερα . Αποτελεί το κρίσιμο σημείο για το οποίο θέλουν να ενημερωθούν οι αγρότες.

Η χρηματοδότηση μέσω της ΚΑΠ αποτελεί άλλωστε ουσιαστική ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο.

Δε μπορούμε άλλωστε να έχουμε την απαίτηση από τους αγρότες να εξελίξουν τις πρακτικές τους και να πετύχουν περιβαλλοντική συμμόρφωση με περικοπή των ενισχύσεων.

Είναι άλλωστε κοινός τόπος ότι περικοπές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να γίνουν ενδεχομένως σε άλλους τομείς, αλλά όχι στη γεωργία και τη δασοκομία, γιατί εκεί μιλάμε για μεγάλες προκλήσεις που καλούνται τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν.

Ένα ακόμα σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και έχω υποστηρίξει πολλές φορές στις τοποθετήσεις μου, είναι η στήριξη των νέων γεωργών. 

Είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τη χώρα μας που συνεχίζει και καταγράφει υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι νέοι να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή.

Η ΚΑΠ έχει ειδικό στόχο για την ”προσέλκυση νέων γεωργών και διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές”. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει να επιμένει να παραμείνει η προβλεπόμενη περίοδος της ενίσχυσης στην πενταετία και να μην μειωθεί.

Η ελληνική Κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο θα δώσει ισχυρό κίνητρο στον νέο, ειδικά των αγροτικών περιοχών, να ασχοληθεί με την παραγωγή, αντιστρέφοντας το κλίμα της απαισιοδοξίας, μέσω μιας επαγγελματικής διεξόδου που στη χώρα μας είναι από τις λίγες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.

Τέλος, επίσης στόχος της ΚΑΠ αποτελεί να σταθεροποιεί τις αγορές και να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το κατά πόσο η νέα ΚΑΠ 2021-2027 ευνοεί τελικά την προστασία των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων και ενισχύει την εντατικοποίηση των ελέγχων για φαινόμενα όπως οι ελληνοποιήσεις για τη χώρα μας.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σταθεί το Στρατηγικό Σχέδιο που θα παρουσιάσει η χώρα μας για να καταπολεμηθούν επιτέλους αυτά τα φαινόμενα τα οποία δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό εντός της Ε.Ε. αλλά και ζημιώνουν σε καταστροφικό βαθμό το εισόδημα του Έλληνα αγρότη. Η Ε.Ε. πρέπει να προστατεύσει το συμφέρον του παραγωγού, του καταναλωτή, βοηθώντας τα κράτη-μέλη να ασκήσουν έλεγχο στις τιμές και στην ποιότητα των προϊόντων που τοποθετούνται στο ράφι.

Κρίσιμο θέμα αποτελεί στην Νέα ΚΑΠ η υιοθέτηση μέτρων για την προστασία των αγροτών από τα προβλήματα και τις ζημιές της Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους αυτό το φορτίο του κόστους. Η νέα ΚΑΠ πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας.

Η μετάβαση στην πράσινη γεωργία δεν μπορεί να γίνει χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

Η Πράσινη Συμφωνία «Green Deal»  που είναι η νέα μακροχρόνια πολιτική της ΕΕ για την Κλιματική αλλαγή, επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα τόσο ως προς την παραγωγική διαδικασία και την παραγωγή τροφίμων όσο και ως προς την καταβολή των ενισχύσεων.  

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που θα έχει επιπτώσεις στις σημερινές καλλιεργητικές πρακτικές ώστε να πετύχουμε παραγωγή ασφαλέστερων και υγιεινών τροφίμων για τους καταναλωτές με μειωμένη χρήση λιπασμάτων και φαρμάκων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, επανέρχομαι σε τρία ερωτήματα που θέτει ο αγροτικός κόσμος, περιμένοντας με αγωνία την έκβαση όλης αυτής της διαδικασίας, ώστε αξιοποιώντας ουσιαστικά μέτρα χρηματοδότησης, να μπορέσει να μπει και πάλι σε μια σταθερή πορεία με προοπτική ανάπτυξης.

  1. Ποια είναι η στρατηγική σας για τις διαπραγματεύσεις της νέας ΚΑΠ 2021 – 2027 ενόψει της απόφασης για το δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027;
  2. Πώς θα διασφαλίσετε ότι οι αναγκαίοι κοινοτικοί πόροι για τον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα δεν θα μειωθούν;
  3. Ποια είναι τα μέτρα για το πρασίνισμα της γεωργίας που έχετε επεξεργασθεί για τη χώρα ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και να προσαρμοσθεί με το λιγότερο κόστος για τον πρωτογενή τομέα απέναντι την Κλιματική Αλλαγή;

Σας ευχαριστώ πολύ.’’

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Ανδρέας Πουλάς: Τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των καρκινοπαθών και την εκπόνηση αντικαρκινικής πολιτικής;Ομιλία του Γραμματέα της Κ.Ο., Βασίλη Κεγκέρογλου στους σπουδαστές και σπουδάστριες της Σχολής Εθνικής Άμυνας που επισκέφθηκαν τη Βουλή