Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Προς τον Υπουργό: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση

Θέμα: «Απαράδεκτη και ανάλγητη η περικοπή προνοιακών επιδομάτων ατόμων με οπτική αναπηρία»

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική́ Ομοσπονδία Τυφλών (ΕΟΤ), μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία  καθώς και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ.), με έγγραφο τους καταγγέλλουν τον ΟΠΕΚΑ ότι προχώρησε χωρίς νόμιμη αίτιά στην περικοπή́ του επιστημονικού επιδόματος των τυφλών επιστημόνων που λαμβάνουν όταν ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους, (ΦΕΚ 672, τεύχος Β ́14-07-1977 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ, ΦΕΚ 296 τεύχος Β ́26-3- 1979 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΦΕΚ 931 τεύχος Β ́21-5-2008 Αύξηση επιδομάτων τυφλών μέχρι 2011).

Επιπλέον, όπως καταγγέλλουν, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε αιφνίδια σε περικοπή́ του προνοιακού επιδόματος κατά́ το ήμισυ σε ανέργους με οπτική αναπηρία, επειδή́ λαμβάνουν ως έμμεσα ασφαλισμένοι και ανίκανοι προς εργασία μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα (ορφανική σύνταξη), χωρίς να ληφθεί́ υπόψη η εξαίρεση της παραγράφου Β.1. της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτοκ. Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, καθώς και του υπ. αριθμ.3 της σύνοψης της ιδίας εγκυκλίου.

Επειδή οι περικοπές των προνοιακών επιδομάτων σε ιδιαίτερα ευάλωτους πολίτες, όπως είναι οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία, αντιτίθενται στις αρχές του κράτους πρόνοιας, στερώντας τους μια αναγκαία ενίσχυση εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού-covid-19, που οι συνθήκες είναι κρίσιμες και αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω.

Επειδή το επιστημονικό επίδομα χορηγείται επί σειρά ετών στους τυφλούς επιστήμονες, οι οποίοι σημειωτέων είναι ελάχιστοι και οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους, είναι δε απαραίτητο και τούτο διότι δίδεται για να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, που απαιτεί να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό και πολλαπλές δυσχέρειες.

Επειδή οι περικοπές των προνοιακών επιδομάτων έλαβαν χώρα, χωρίς να προηγηθεί́ γραπτή́ προειδοποίηση και ενημέρωση και μάλιστα στη δύσκολη συγκυρία που διερχόμαστε όλοι και ιδιαίτερα οι ανάπηροι συμπολίτες μας.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Προτίθεστε να προβείτε στην άμεση κατάργηση της περικοπής του επιστημονικού́ προνοιακού επιδόματος που λαμβάνουν οι τυφλοί́ επιστήμονες καθώς και της περικοπής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που λαμβάνουν ορφανικές συντάξεις και μάλιστα αναδρομικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Μουλκιώτης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Υπαγωγή ιδιωτών που μισθώνουν τα ιδιόκτητα ακίνητα τους με βραχυχρόνιες μισθώσεις στα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών που ήδη έχουν αποφασιστεί ή θα αποφασιστούνΑνάγκη ένταξης των τουριστικών συνοδών στα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού