Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο Ανδρέας Πουλάς κατά την συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του σχεδίου νόμου «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του N.Π.Δ.Δ.. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ”Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της κ. Άννας Μαρίας Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας» ως Ειδικός Αγορητής του Κινήματος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ,Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,tο παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από τρία μέρη. Το Πρώτο Μέρος αφορά στην κύρωση της από 11 Δεκεμβρίου του 2020 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του κοινωφελούς ιδρύματος Ιωάννη Λάτση και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γιώργος Γεννηματάς» καθώς και στην κύρωση της από 9 Δεκεμβρίου 2020 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Θεαγένειου Νοσοκομείου, της Αννας Μαρίας ΛουίζαςΛάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

Οι δωρεές που επικυρώνονται αφορούν η μεν πρώτη, στην αναδιαρρύθμιση, την ανακαίνιση και αναβάθμιση του τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γιώργος Γεννηματάς» και η δεύτερη, στην ανακατασκευή τμήματος του υφιστάμενου κτιρίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας στην Πυλαία προκειμένου να μετεγκατασταθεί εκεί η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Θεαγενείου.

Όπως το Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένως τονίσει, οι δωρεές έχουν αναδειχθεί σε  βασικό παράγοντα συμπληρωματικής χρηματοδότησης της αναγέννησης του ΕΣΥ.Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε σημαντικές δωρεές που αναβαθμίζουν κτιριακές υποδομές του ΕΣΥ καιχρηματοδοτούν την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του και την εκπαίδευση του προσωπικού του. Θεωρούμε ότι αυτή η ροή πρέπει να συνεχιστεί και να παγιωθεί μέσω της  δημιουργίας συγκεκριμένων κινήτρων για τους ιδιώτες και κυρίως μέσω της σύστασης ενός μόνιμου και αδιάβλητου μηχανισμού διαφανούς και αξιόπιστης διαχείρισης των δωρεών,υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ή  μίας  ανεξάρτητης αρχής.

Το Δεύτερο Μέρος του σχεδίου νόμου διακρίνεται σε έξι κεφάλαια. Το κεφάλαιο Α περιλαμβάνει τα άρθρα από 2 έως 12 και αφορά σε ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον ΕΟΠΥΥ. Το κεφάλαιο Β περιλαμβάνει τα άρθρα από 13 έως 16 και αφορούν σε ζητήματα των ιδιωτικών κλινικών και του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου.Το κεφάλαιο Γ περιλαμβάνει τα άρθρα από 17 έως 19 και αφορούν σε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Το κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει τα άρθρα 20 έως 26 και αφορά ζητήματα του ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ και των ειδικευμένων γιατρών.Το κεφάλαιο Ε περιλαμβάνει τα άρθρα 27 έως 31 και  αφορά σε θέματα της Διοίκησης των Υγειονομικών Περιφερειών.Και το κεφάλαιο Ζ περιλαμβάνει τα άρθρα από 32 έως 34 και αφορά στον εμβολιασμό, στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού και στις συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των δημόσιων νοσοκομείων,  ελέω κορωνοϊού.

Για άλλη μία φορά αποφεύγετε να δώσετε νομοθετική μορφή στο πολιτικό σας όραμα για την δημόσια υγεία και περιορίζεστε σε νομοθετικές  διευθετήσεις και επιμέρους  διεκπεραιώσεις. Ακόμα περιμένουμε να δούμε τις διαθέσεις σας για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την ψυχική υγεία και κυρίως για την στοχευμένη και συνολική αναγέννηση του ΕΣΥ – ανάγκη που αναδείχθηκε μέσα από την πανδημία και στην οποία προσβλέπει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.

Ελπίζουμε τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα εισρεύσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης , του SURE, του νέου και παλαιού ΕΣΠΑ και του Εθνικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης 2021-2025 και θα κατευθυνθούν στην υγεία να πιάσουν τόπο και να χρηματοδοτήσουν την πολυπόθητη για τους πολίτες «υγειονομική επανάσταση»,  η οποία να περιλαμβάνει  περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας για όλους.

Οι επιμέρους παρατηρήσεις μας ανά κεφάλαιο συμπυκνώνονται στα εξής σημεία.

Ως προς το κεφάλαιο Α:

 • Σε μία προσπάθεια συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία εκτινάχθηκε λόγω της πανδημίας, προβλέπεται η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να μην υπερβαίνει  το ένα δωδέκατο του κονδυλίου του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην φαρμακευτική δαπάνη.
 • Βρίσκετε τρόπο να μειώσετε την επιστροφή του clawback αναδρομικά από το 2012 (οπότε και θεσπίστηκε), συμψηφίζοντας το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό με έκτακτο τέλος 15% επί των λιανικών πωλήσεων, το οποίο οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων του θετικού καταλόγου. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι η συγκράτηση και ο έλεγχος  της φαρμακευτικής δαπάνης αποτελεί μία πληγή για τον  ΕΟΠΥΥ. Ιδίως εάν σκεφθούμε ότι κάθε χρόνο προβλέπεται έκτακτη επιχορήγηση πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλυφθεί η υπέρβαση στην φαρμακευτική δαπάνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα,  για να καταστεί βιώσιμη η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη πρέπει να ενισχυθεί με 1,3 δισ. ευρώ έως το 2023. Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί καθώς δημιουργεί κάθε χρόνο μία τεράστια μαύρη τρύπα στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, η οποία χρηματοδοτείται «κλέβοντας» πόρους από άλλες ανάγκες της δημόσιας υγείας. 
 • Η απαλλαγή από την συμμετοχή στην φαρμακευτική δαπάνη για όσους ασφαλισμένους στερήθηκαν οριστικά την παροχή του ΕΚΑΣ είναι στην σωστή κατεύθυνση.
 • Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του θα καθορίσει τον τρόπο και τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να μην μείνει η έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης σε κάποιο υπουργικό συρτάρι που θα καταστήσει την επιτροπή αυτή διακοσμητική και θα την ακυρώσει στην πράξη. Η  θέσπιση της ήταν αναμφισβήτητα  μια θετική τομή στον χώρο του φαρμάκου. Εμείς λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε  τη θέσπιση μέτρων για την  επιτάχυνση του έργου της, κάτι που θα επέτρεπε την είσοδο στην ελληνική αγορά νέων και καινοτόμων φαρμάκων –  ιδίως σήμερα που η πανδημία δημιουργεί νέες και επείγουσες ανάγκες.

Ως προς το κεφάλαιο Β:

 • Στο κεφάλαιο αυτό, δίνεται η αίσθηση ότι  γίνονται διευκολύνσεις στις ιδιωτικές κλινικές ιδίως ως προς τις κτιριακές τους υποδομές. Αισθάνομαι ότι δείχνετε μία υπερβολική ελαστικότητα προς τους ιδιώτες, που δεν επωμίσθηκαν το μερίδιο τους ως προς την διαχείριση των COVID περιστατικών. Αντίθετα προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να μείνουν έξω από το μάτι του κυκλώνα – αφήνοντας τον δημόσιο τομέα να παλεύει μόνος του. Γι’ αυτή τους την στάση, τώρα μάλλον επιβραβεύονται.
 • Προβλέπεται η συγκρότηση των Επιτροπών Ιδιωτικών Κλινικών σε κάθε Περιφέρεια, ενώ γίνονται ειδικές προβλέψεις για το πανεπιστημιακό προσωπικό του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου, με επιστέγασμα την δυνατότητά των πανεπιστημιακών γιατρών  του να ορίζονται επιστημονικά υπεύθυνοι εκτός πλαισίου σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με απόφαση του ΔΣ του θεραπευτηρίου και τη σύμφωνη γνώμης της συγκλήτου.

Ως προς το κεφάλαιο Γ:

Με τις συγκεκριμένες διατάξεις αναβαθμίζετε τον θεσμικό ρόλο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ειδικότερα, παρέχεται η  αρμοδιότητα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία να αναστέλλουν, ανακαλούν και ακυρώνουν την άδεια άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος αντίστοιχα, τίτλους ειδικότητας και πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάστασης και διευρύνονται οι θεσμικές αρμοδιότητες του ΠΙΣ που προβλέπονται στο αρ.271 του 4512/2018.

 • Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τη μεταμόσχευση οργάνων (όπως ο συναισθηματικός δότης, η οργάνωση κέντρων δοτών από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, η προσέλκυση υποψηφίων εθελοντών δοτών κλπ).
 • Εξαιρετικά σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις που αφορούν στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών συμπαγών οργάνων. Η χώρα μας έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά δοτών και θεωρώ ότι δεν έχουν γίνει αρκετά ώστε  να μπει στην σκέψη και την κουλτούρα μας η μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Ακόμα επικρατούν στον τομέα αυτό προκαταλήψεις και παραπληροφόρηση, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατέχει την χειρότερη επίδοση χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του ΕΟΜ, ιδίως στο νεφρό – κατάσταση την οποία ζω και ως νεφρολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Άργους.

Ως προς το Δ κεφάλαιο:

 • Προκειμένου να καλύψετε τα κενά των δημόσιων νοσοκομείων σε προσωπικό, προβλέπετε την κατά παρέκκλιση πρόσληψη γιατρών άνευ ειδικότητας εφόσον έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και έχουν υποβάλει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του 2020  αιτήσεις για ειδίκευση που εκκρεμούν στις περιφέρειες.Συστήνονται  στις υγειονομικές περιφέρειες 45 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ για την στελέχωση των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και 42 θέσεις φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης στα νοσοκομεία , πέραν των υφιστάμενων οργανικών θέσεων. Περιμένουμε να δούμε πως εξελίσσονται οι διαγωνισμοί για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που έχετε ήδη προκηρύξει. Θυμίζω την υπόσχεσή σας ότι θα ολοκληρώνονται σε έναν χρόνο, σύμφωνα με το νόμο 4647/2019.

Ως προς το Ε  κεφάλαιο:

Ούτε σε αυτό το νομοσχέδιο πήρατε την ευθύνη να ανατρέψετε τον υγειονομικό χάρτη της χώρας ώστε οι υγειονομικές περιφέρειες να ταυτιστούν με τις 13 διοικητικές περιφέρειες. Θυμίζω ότι η επιλογή συγχώνευσης των 17 υγειονομικών περιφερειών που είχαν συσταθεί με το ν.3329/2005, σε μόλις 7 με το ν.3527/2007 έγινε σε άλλες εποχές και  για λόγους εξοικονόμησης πόρων. Πλέον οι συνθήκες είναι ώριμες για να προχωρήσουμε στην ταύτιση των υγειονομικών και των διοικητικών περιφερειών, καθώς από τη μία οι μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες που καλύπτονται από μία ΥΠΕ και από την άλλη η δυσκολία συνεργασίας των ΥΠΕ με τις αντίστοιχες διευθύνσεις δημόσιας υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης,  κάνουν το σύστημα  δυσλειτουργικό. Με αυτόν το τρόπο φαίνεται ότι θέλετε τη δημόσια υγεία να είναι αγκιστρωμένη συο Υπουργείο Υγείας χωρίς διάθεση αποκέντρωσης.

Ως προς το  ΣΤ  κεφάλαιο:

 • Ο πρόεδρος του ΟΔΙΠΥ αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες, αναφορικά με το επιστημονικά παραγόμενο έργο του, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας.
 • Τροποποιείται το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας ΚΕΤΕΚΝΥ ΑΕ αναφορικά με την δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής συλλογής και επεξεργασίας των οικονομικών και ιατρικών στοιχείων και στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο των ασθενών. Η δημιουργία αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα αποτελέσει την βάση προκειμένου να αναπτυχθεί ένα σύστημα κατανομής αμοιβών διαγνωστικά ομοιογενών ομάδων, καλύτερης διαχείρισης του ΣΥΚΝΥ, ορθολογικότερης κατανομής των πόρων στα νοσοκομεία, για τη συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς φορείς και γενικότερα για την εξέλιξη του ΚΕΤΕΚΝΥ σε ένα πρότυπο, λειτουργικό και αποτελεσματικό οργανισμό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο. Εντούτοις, δεν μας έχετε δώσει στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, ούτε για τον  τρόπο χρηματοδότησης του. 

Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο στον χώρο της υγείας, θα περιμέναμε περισσότερα στοιχεία και ακρίβεια καθώς έχουμε ακούσει πολλές εξαγγελίες καλών προθέσεων, που τελικά έμειναν στα χαρτιά.

Εν κατακλείδι, το παρόν σχέδιο νόμου κινείται σε μία  διαχειριστική λογική. Δεν βλέπουμε το όραμα και τον μεταρρυθμιστικό αέρα,  που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει το Υπουργείο Υγείας. Όχι μόνο γιατί αναδείχθηκε με την πανδημία ως υπουργείο αιχμής και στην πρώτη γραμμή της κυβερνητικής δράσης, αλλά κυρίως γιατί η ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας συνιστά μία μεγάλη πρόκληση. Τονίζω ότι ο χώρος της υγείας  και κάθε δραστηριότητα που κινείται πέριξ αυτής επλήγησαν  βαθύτερα και βαρύτερα από τα μνημόνια και τώρα που η χρονική συγκυρία της πανδημίας το επιτάσσει και η κοινωνία το επιβάλει, πρέπει να προχωρήσουμε σε αναπλήρωση όσων χάσαμε, αλλά και να προχωρήσουμε πιο πέρα.

Κύριε Υπουργέ,

Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της δημόσιας υγείας. Είναι η στιγμή να ξεπεραστούν κομματικές ιδεοληψίες και να επιτευχθούν ευρύτερες συναινέσεις και συμμαχίες για να αλλάξουμε τον χώρο της δημόσιας υγείας με το βλέμμα στο μέλλον. Περιμένουμε ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο σχεδιασμό για το που θα διοχευτευθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι. Δεν θέλουμε να δούμε μία ακόμα χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και ιδίως για την δημόσια υγεία, εξαιτίας είτε πολιτικής ατολμίας είτε κακής προτεραιοποίησης των αναγκών. Γι’ αυτό περιμένουμε από εσάς, ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών, που να είναι αντάξιο των περιστάσεων και που να εμπνεύσει  στους πολίτες εμπιστοσύνη στην πολιτεία, κοινωνική αλληλεγγύη και ανθρωπισμό.”

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής, κατά την συζήτηση της επερώτηση στη Βουλή για την οικονομική πολιτική και το Ταμείο ΑνάκαμψηςΡύπανση και κίνδυνος για την ναυσιπλοΐα από εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιθάκη