Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ερώτηση Ανδρέα Πουλά προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία προμήθειας και διεξαγωγής rapid tests

Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα για τον επιδημιολογικό έλεγχο της πανδημίας είναι η διεξαγωγή των περισσότερων δυνατών διαγνωστικών τεστ. Η Χώρα μας έστω και με καθυστέρηση ακολούθησε τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ιδίως μετά το άνοιγμα των συνόρων το καλοκαίρι και την ακόλουθη διαπιστωμένη αύξηση των κρουσμάτων και των εστιών μετάδοσης του COVID-19. 

Για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών σε τεστ, μεταξύ άλλου απαραίτητου υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας και με δεδομένη την εκθετική άνοδο του αριθμού των κρουσμάτων, προβλέφθηκε νομοθετικά η διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια rapid tests με διαδικασίες εκτός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του ν.4412/2016και έως την 30η.12.2020 (βλ. αρ.3 της ΠΝΔ της από 25.2.2020, αρ.13 του ν.4693/2020 καιαρ. 18 παρ.1 N.4728/2020).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας «ΙΦΕΤ ΑΕ» για χρονικό διάστημα τριών ημερών, με αντικείμενο την απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς την υποχρέωση δημοσίευσης της πρόσκλησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εντούτοις, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της εταιρίας ΙΦΕΤ ΑΕ, ισχύουν τα εξής: Στις 23.9.2020 αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και 800.000 rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 28η.9.2020 με μοναδικό κριτήριο για την κατάρτιση της σύμβασης την χαμηλότερη προσφορά, χωρίς να προβλέπεται κάποιο ειδικό ποιοτικό χαρακτηριστικό ή τεχνική προδιαγραφή και με χρόνο παράδοσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Λιγότερο από δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 4.11.2020 αναρτήθηκε πρόσκληση για την προμήθεια έως 2 εκατομμυρίων rapid tests με ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 9η.11.2020 και πάλι με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, αλλά αυτήν την φορά με την πρόβλεψη συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής (την συμπερίληψη του rapid test αντιγόνου στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας). Και πάλι ως χρόνος παράδοσης, προβλεπόταν το διάστημα των τριών εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ας σημειωθεί ότι η καταγραφή του τεστ στην λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι όλως ενδεικτική και δεν παρέχει ουσιαστικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Επιπλέον, ανακύπτει ερώτημα αναφορικά με τον σύντομο χρόνο προμήθειας των τεστ μέσα σε τρεις ημέρες, δεδομένου του ότι αυτά εισάγονται από το εξωτερικό και προϋποτίθεται ότι οι τεράστιες ποσότητες που απαίτησαν οι άνω προσκλήσεις θα έπρεπε να είναι άμεσα διαθέσιμες. Κρίνοντας δε, από το κόστος προμήθειας των εισαγόμενων αυτών τεστ, ανακύπτει το ερώτημα εάν ήταν πιθανή και δυνατή η παραγωγή rapid test από διαγνωστικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα στην χώρα μας, με ποιο κόστος και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει μία τέτοια διαδικασία που θα έδινε προοπτική στους Έλληνες επιστήμονες.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του σύντομου χρόνου που μεσολάβησε μεταξύ της ανάρτησης των δύο ως άνω προσκλήσεων ενδιαφέροντος, προκύπτουν ζητήματα που απαιτούν διευκρινήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, καθώς λόγω της έκτακτης και εκτός της εθνικής νομοθεσίας διαδικασίας που ακολουθείται, δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιους υπουργός:

1-Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΥ, πόσα rapid tests διενεργήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα από 28.09.2020 έως 4.11.2020; 

2-Ποια ήταν η νόμιμη και εύλογη αιτία για την οποία προβλέφθηκε η προμήθεια 2 εκατομμυρίων τεστ στις 4.11.2020; 

3-Σε ποιους φορείς διατέθηκαν τα rapid tests που προμηθεύτηκε ο ΙΦΕΤ ΑΕ και σε ποιες ποσότητες;

4-Για ποιον λόγο προβλέφθηκε η τεχνική προδιαγραφή της καταχώρησης του rapid test στον σχετικό ενδεικτικό κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας; Ποιο συγκριτικό ποιοτικό πλεονέκτημα διασφάλιζε η συγκεκριμένη πρόβλεψη για το προμηθευόμενο rapid test;

5-Ποια εταιρία μειοδότησε στους δύο ως άνω διαγωνισμούς και ποιας εταιρίας rapid test προμήθευσε τον ΙΦΕΤ ΑΕ; Κατατέθηκαν ανταγωνιστικές προσφορές στις προαναφερόμενες δύο προσκλήσεις; Εάν ναι, ποιο όργανο του ΙΦΕΤ ΑΕ τις απέρριψε και πρόκρινε την ανάδοχο εταιρία και με ποια αιτιολογία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Γιώργος Μουλκιώτης: «Υπεύθυνες προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για την ενίσχυση των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων»«Η Κυβέρνηση να μεριμνήσει την περίοδο του lockdown για όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω κοινωφελών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ»