Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

«Να μειωθούν οι καταβλητέες δόσεις clawback για τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Το αίτημα για οικονομική ελάφρυνση των ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ιατρικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ως πληγέντων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας έφερε στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Πουλάς. 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια

Θέμα: Αίτημα μείωσης των καταβλητέων δόσεων clawback για τους γιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της ΠΝΠ της 1ης.05.2020 (ΦΕΚ/90/Α/01.05.2020) προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ 86.10, οι οποίες παρέχουν ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, θα ωφεληθούν από μείωση των οφειλών τους στο πλαίσιο του μηχανισμού clawback του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,  μείωση του τζίρου λόγω της πανδημίας και από την αρχή της κήρυξης της, παρουσιάζουν εκτός από τις κλινικές και τα νοσοκομεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ΠΝΠ και οι ιδιώτες γιατροί και οι ιατρικές εταιρίες, που παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η οποία ανέρχεται στο 60% -70%. Η μείωση αυτή συνεπάγεται αναμφισβήτητα σοβαρό οικονομικό πλήγμα και συρρίκνωση της δραστηριότητάς των ιδιωτών γιατρών και των ιατρικών εταιριών, το οποίο αναμένεται να έχει πολλαπλές συνέπειες στην καταβολή των οικονομικών τους υποχρεώσεων σε βάθος χρόνου. Τυχόν αναπλήρωση των απωλειών στο εισόδημά τους δεν μπορεί να προβλεφθεί βάσιμα, ούτε να υπολογιστεί μετά από ποιο χρονικό διάστημα αυτή θα επιτευχθεί, καθώς εξαρτάται από εξωγενής απρόβλεπτους παράγοντες όπως οι ευρύτερες οικονομικές συνθήκες και η ύπαρξη ρευστότητας στα νοικοκυριά.

Επιπλέον, είναι προφανές ότι για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατό να ισχύσουν τα μέτρα και οι ελαφρύνσεις που ισχύουν στην γενική περίπτωση των  εργοδοτών, των οποίων οι εργαζόμενοι τέθηκαν σε αναστολή εργασίας καθώς η πλειοψηφία των ιδιωτών γιατρών και ιατρικών εταιριών δεν απασχολούν προσωπικό ή απασχολούν ελάχιστο. Η εξάρτηση λοιπόν, της όποιας οικονομικής ενίσχυσης τους δεν μπορεί να σχετίζεται με άλλα κριτήρια ή προϋποθέσεις, πλην της μείωσης του τζίρου τους.

Συνεπώς, ευλόγως έχει διατυπωθεί το αίτημα για οικονομική ελάφρυνση των ιδιωτών γιατρών όλων των ειδικοτήτων και ιατρικών εταιριών που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ως πληγέντων από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1.Προτίθεστε να στηρίξετε οικονομικά και με ποια συγκεκριμένα μέτρα τους ιδιώτες γιατρούς και τις ιατρικές εταιρίες που υπέστησαν μείωση του τζίρου τους από την αρχή της κήρυξης της πανδημίας και μέχρι σήμερα;

2.Σκοπεύετε να αποδεχθείτε το αίτημα των ιδιωτών γιατρών και ιατρικών εταιριών περί διεύρυνσης και σε αυτούς της μείωσης των καταβλητέων δόσεων clawback λόγω της αντικειμενικής μείωσης του τζίρου τους εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, που έχει προβλεφθεί για τις κλινικές και τα ιδιωτικά  νοσοκομεία;

Ο ερωτών βουλευτής

Ανδρέας Πουλάς

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ιώργος Φραγγίδης: «H κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του τουριστικού κλάδου»