Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Ο Ανδρέας Πουλάς κατά την συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των άρθρων του σχεδίου νόμου “Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» ως Ειδικός Αγορητής του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε τα εξής:

«Το παρόν νομοσχέδιο πρακτικά χωρίζεται στο άρθρο 1 που αφορά στην υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και στα υπόλοιπα άρθρα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Το ίδρυμα αναλαμβάνει να κατασκευάσει και να εξοπλίσει νέα πτέρυγα με  νέες κλίνες, μεταμοσχευτικό κέντρο, παιδο – καρδιολογική κλινική και σύγχρονες υποδομές όπως ελικοδρόμιο μέσω μίας εταιρίας απόλυτα ελεγχόμενης από αυτό, της ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ. Τα έργα αυτά θα παραδώσει έτοιμα προς χρήση στο Ελληνικό Δημόσιο, που υποχρεούται να τα στελεχώσει  και να τα αξιοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα έργο που θα προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο εθνικό σύστημα υγείας. Όμως, πέρα από το άρθρο 1 που κυρώνει την πιο πάνω σύμβαση δωρεάς, το υπόλοιπο νομοσχέδιο διακρίνεται από προχειρότητα και αποσπασματικότητα καθώς οι ετερόκλητες διατάξεις που εισάγει δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχεδιασμό.

Συνιστούν μπαλώματα, στη λογική της με κάθε τρόπο εισαγωγής των ιδιωτών στο εθνικό σύστημα υγείας, των εξυπηρετήσεων και της επικοινωνιακής διαχείρισης σημαντικών ζητημάτων υγειονομικού χαρακτήρα. Και επιπλέον γεννούν ερωτήματα, που ζητούν απαντήσεις.

Ειδικότερα:

Με το άρθρο 2 θεσπίζεται η δυνατότητα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων να συνεργάζεται με ιδιώτες γιατρούς και προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων με απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Πρόκειται για περίπτωση εισόδου ιδιωτών στο σύστημα χωρίς κριτήρια και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για τις προσλήψεις, που δημιουργεί γιατρούς δύο ταχυτήτων – διάκριση που καταλήγει μισθολογικά και εργασιακά εις βάρος των γιατρών που είναι διορισμένοι σε οργανικές θέσεις.

Με το άρθρο 3 τακτοποιούνται σε νοσοκομεία εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία ΚΕΚ – ΑΕΜΥ. Όμως ποιο είναι το έργο που παρήγαγε το ΚΕΚ – ΑΕΜΥ; Γιατί τίθεται σε εκκαθάριση; Ποιο είναι το ενεργητικό και το παθητικό της; Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε; Ποιος τους προσέλαβε και με τι μισθούς; Και εν πάσει περιπτώσει, μήπως θα ήταν χρήσιμη η διεξαγωγή ευρύτερης ενημέρωσης και συζήτησης αναφορικά με τη λειτουργία και το έργο τόσο της ΑΕΜΥ ΑΕ όσο και του ΚΕΚ της ΑΕΜΥ με στοιχεία και παραστατικά;

Με το άρθρο 4 δύναται να παρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες αντιμετώπισης του Covid-19 έως τις 30.6.2021. Γιατί «δύναται» κύριε Υπουργέ; Από τι εξαρτάται η παράταση των συμβάσεων; Μήπως οι εργαζόμενοι αυτοί τίθενται σε ομηρεία ώστε να «δύναται» να «δύνασθε» να παρατείνετε τις συμβάσεις τους;

Με το άρθρο 5 καθορίζετε την αμοιβή των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ στις 2000 ευρώ. Το ζήτημα των οικογενειακών γιατρών είναι ευρύτερο: ακόμα δεν ξέρουμε το μέλλον τους, όπως δεν γνωρίζουμε τις κυβερνητικές προθέσεις για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που όλο ανακοινώνονται και όλο δεν τις βλέπουμε. Θα ενταχθούν οι οικογενειακοί γιατροί; Θα καταργηθούν; Θα ενισχυθούν;

Προς το παρόν, ο θεσμός συμβάλλει στη δημιουργία γιατρών δύο ταχυτήτων, απομακρύνοντας ολοένα και περισσότερο τους νέους επιστήμονες από το ΕΣΥ καθώς είναι πια προφανές ότι μπορούν να ενταχθούν σε αυτό και ως ιδιώτες και μάλιστα με παχυλό μισθό, την ώρα που οι μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ πασχίζουν με εξαντλητικές εφημερίες και με περίσσευμα φιλότιμου να φτάσουν σε αξιοπρεπή μισθολογικά επίπεδα.

Το άρθρο 6 ασχολείται με τον ευαίσθητο χώρο της αντιμετώπισης των ναρκωτικών εισάγοντας αλλαγές στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Και εδώ ο προβληματισμός μας είναι επί της ουσίας: Κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής σας θητείας δεν έχουμε δει τον σχεδιασμό σας για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών. Δεν έχουμε δει το έργο που παράγει η συγκεκριμένη επιτροπή.

Η κυβέρνηση πέραν των διοικητικών αλλαγών που επιχείρησε στο ΚΕΘΕΑ και της αντικατάστασης του προσώπου του Εθνικού Συντονιστή της Αρχής, προφανώς  για να τοποθετήσει τους δικούς της ανθρώπους (ας μην κρυβόμαστε!), δεν έλαβε καμία άλλη νομοθετική πρωτοβουλία για το ζήτημα. Όμως η πρόληψη της χρήσης και διάδοσης των ναρκωτικών και η θεραπεία των εξαρτημένων δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός γραφειοκρατικού οργανισμού που παράγει αργομισθίες. Χρειάζεται συγκεκριμένη στόχευση σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες και συγκεκριμένο –επίσης- εθνικό σχεδιασμό με μετρήσιμους και εφικτούς στόχους. Μήπως και εδώ είναι σημαντικό να περάσουμε στο στάδιο της αξιολόγησης του έργου της εθνικής αυτής επιτροπής πριν από οποιασδήποτε διοικητικής μεταβολής;

Το άρθρο 7 ασχολείται με την διεύρυνση των ιατρικών πράξεων που εκτελούνται στις αυτοτελείς μονάδες ημερήσιας νοσηλείας.

Πλέον αντί του καθορισμού με ΚΥΑ των υπουργών εργασίας, οικονομικών και υγείας των ιατρικών πράξεων με τοπική αναισθησία που μπορούν να εκτελεστούν σε αυτές, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται αποκλειστικά στον Υπουργό Υγείας. Εντούτοις και εδώ χρειάζεται επεξήγηση η χρησιμοποίηση του όρου «δύναται». Υπό ποιες προϋποθέσεις «δύναται» να ασκεί ο Υπουργός την αρμοδιότητα αυτή; Επίσης, προσθέσατε στις προβλεπόμενες ιατρικές πράξεις εκείνες της οφθαλμολογικής ειδικότητας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας;

Και με ποια συγκεκριμένα κριτήρια θα γίνεται η κοστολόγηση των ιατρικών αυτών πράξεων, την ώρα που στην παρούσα διάταξη αυτή είναι αποκλειστικό προνόμιο του υπουργού χωρίς καμία σαφή και ορισμένη προϋπόθεση; Μήπως αυτό αφήνει οσμή εξυπηρέτησης συμφερόντων  και εύνοιας συγκεκριμένων μονάδων;

Στο άρθρο 9 οι εξυπηρετήσεις στους ιδιώτες συνεχίζονται με την προσπάθεια νομοθετικής επίλυσης των πολεοδομικών εκκρεμών υποθέσεων τους ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του σχετικού φακέλου. Είναι αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για πολεοδομικές υποθέσεις δημιουργούνται συνειρμικά σκέψεις για ενδεχόμενες παρεκκλίσεις των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας ιδιωτών από τους πολεοδομικούς όρους που θέτουν οι κείμενες διατάξεις. Για ποιον λόγο λοιπόν, να μπει η πολιτεία στη διαδικασία της τακτοποίησης αυτών των παραβάσεων;

Στο άρθρο 10 που νομιμοποιεί τις δαπάνες των Κέντρων Υγείας για την εξέταση των διαγνωστικών τεστ για κορωνοϊό από ιδιωτικά εργαστήρια με μόνο παραστατικό το τιμολόγιο, μπαίνω σε πειρασμό να θέσω και πάλι υπόψιν, το χάος που επικρατεί ως προς τη διεξαγωγή των τεστ. Κατ’ αρχήν έχετε εικόνα για το ύψος των συγκεκριμένων δαπανών;

Εννοείτε ότι θα σας προσκομίζουν τα ιδιωτικά εργαστήρια ένα τιμολόγιο όπου κάθε ένα θα τιμολογεί το διαγνωστικό τεστ κατά το δοκούν και θα το πληρώνετε; Αντιλαμβάνεστε ότι η διάταξη αυτή δεν δείχνει την εικόνα σοβαρού κράτους. Ένα σοβαρό κράτος θα προέβαινε άμεσα σε διατίμηση του διαγνωστικού τεστ όπως σας ζητάμε οχτώ μήνες τώρα. Τι σας εμποδίζει να διατιμήσετε το τεστ και να επιτρέψετε την ηλεκτρονική συνταγογράφησή του που όταν θα μπει η χώρα κλιματολογικά στον χειμώνα θα είναι το «νούμερο ένα» όπλο για τον έλεγχο της διασποράς της πανδημίας;

Ήδη η πίεση είναι μεγάλη με το άνοιγμα των σχολείων, καθώς γονείς και παιδιά ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας ώστε να υποβληθούν δωρεάν στο τεστ, δημιουργώντας τριτοκοσμικές εικόνες. Από εσάς λοιπόν, περιμένουμε μία σοβαρή και επί της ουσίας ρύθμιση του θέματος. Και όχι μία ρύθμιση σαν αυτή που φέρνετε προς ψήφιση, η οποία  το μόνο που κάνει είναι να  φορτώνει αβίαστα το κόστος στο κράτος, χωρίς καμία προϋπόθεση ή δικλείδα ασφαλείας.

Στο άρθρο 11 συστήνετε 1800 επιπλέον οργανικές θέσεις για την στελέχωση των ΜΕΘ. Αυτό είναι το ιδανικό! Όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί; Υπάρχουν 1800 διαθέσιμοι επιστήμονες να στελεχώσουν τις εντατικές; Με ποια κίνητρα τους προσελκύετε να έρθουν από το εξωτερικό όπου λαμβάνουν υψηλές αποδοχές; Δεν βλέπουν τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στο ΕΣΥ, να βρίσκονται στα όρια των σωματικών αντοχών τους με τις απανωτές εφημερίες; Μήπως εξαγγέλλετε και νομοθετείτε νέες οργανικές θέσεις για το θεαθήναι, γιατί γνωρίζετε ότι δεν θα υλοποιηθούν, τουλάχιστον άμεσα, που τις έχουμε ανάγκη λόγω πανδημίας;

Κύριε Υπουργέ,

Το Κίνημα Αλλαγής σας έχει επανειλημμένως θέσει ενώπιον των ευθυνών σας αναφορικά με τη λειτουργία και στελέχωση των ΜΕΘ. Είχατε οχτώ μήνες καιρό να οργανώσετε το σύστημα από το ξέσπασμα της πανδημίας. Τα αποτελέσματα είναι φτωχά  σε προσλήψεις και σε δημιουργία νέων ΜΕΘ. Ως προς την στελέχωση των νέων κλινών που χρηματοδοτήθηκαν από δωρεές, τις εγκαινιάζετε με προσωπικό δανεικό! Δηλαδή με αποσπάσεις από άλλα νοσοκομεία μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.

Αν δεν είναι έλλειψη οργάνωσης, πρόκειται σίγουρα για εμπαιγμό της κοινής γνώμης που στηρίζεται στο ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και βλέπει με αγωνία τις ΜΕΘ να γεμίζουν. Στο άρθρο 12  δίνετε τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών από το rebate. Το ζήτημα του ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αφενός πρέπει να διεξαχθεί μία σοβαρή συζήτηση –όπως έχει προτείνει και η πρόεδρος μας κα Γεννηματά- για τον χώρο του φαρμάκου. Είναι λάθος να περιορίζουμε τη διαχείριση του στον έλεγχο του κόστους και μόνο.

Αντίθετα, είναι εξαιρετικά σημαντική η επένδυση στην καινοτομία, στην έρευνα, στην εισαγωγή στην ελληνική αγορά του νέου φαρμάκου που είναι απαραίτητο σε πάρα πολλές ασθένειες. Στην Ελλάδα, απλά πορευόμαστε «βλέποντας και κάνοντας» γιατί δεν θέλουμε να βάλουμε το χέρι υπό τον τύπον των ήλων. Γιατί δεν θέλουμε να πούμε δύσκολες και άβολες αλήθειες. Όπως ότι το έργο της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης των φαρμάκων πρέπει να επιταχυνθεί. Πρέπει να αξιολογήσουμε την απόδοση του clawback και του rebate: πόσοι τελικά πληρώνουν; Πόσοι χρωστάνε; Πόσο ωφελεί τελικά, αυτός ο μηχανισμός; Μπορεί να βελτιωθεί και σε ποια σημεία; Εάν λοιπόν, δεν κάνουμε σοβαρή συζήτηση και δεν λάβουμε ως πολιτικό σύστημα συγκεκριμένες, τολμηρές και ίσως, επώδυνες αποφάσεις, θα χάνει η δημόσια υγεία και η αξιοπιστία των πολιτικών που εφαρμόζονται.

Με το άρθρο 15 αυξάνεται το συνολικό όριο της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ. Σε αυτό περιλαμβάνεται και το κόστος του εμβολίου της γρίπης; Στο άρθρο 20 προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών και νοσηλευτών και του πάσης φύσεως επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων μέχρι 31.10.2021. Πάλι  κινείστε στη λογική των παρατάσεων. Πότε όμως, σκοπεύετε να υλοποιήσετε την πρωθυπουργική δέσμευση περί μονιμοποίησης τους; Μήπως παραπεμφθεί στις καλένδες με την εξασθένηση της πανδημίας, οπότε και θα επιστρέψετε αβλεπί στο μοντέλο της ιδιωτικοποίησης της υγείας;

Με το άρθρο 22 ρυθμίζονται διοικητικά θέματα της Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Συγκεκριμένα θεσπίζεται Εποπτικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή και ανακατεύετε την τράπουλα ως προς τα μέλη που θα απαρτίζουν αυτά τα συλλογικά όργανα. Όμως αυτό είναι το ζητούμενο; Η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι εξαιρετικά σημαντική τόσο για το δημογραφικό μας πρόβλημα, όσο και για την συνοχή της κοινωνία μας, καθώς ολοένα και περισσότερα ζευγάρια προσφεύγουν στις μεθόδους της. Πείτε μας λοιπόν, σε τι εξυπηρετεί το νέο μοντέλο διοίκησης που προκρίνετε; Σε ποιο βαθμό θα επιταχύνει το έργο της εν λόγω αρχής;

Το άρθρο 24 που περιέχει μια φωτογραφική διάταξη, δείχνει ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν μπορεί να είναι λάφυρο και αντικείμενο κομματικών εξυπηρετήσεων. Χρειάζεται εδώ και τώρα να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ανάδειξης τους με τρόπο αδιάβλητο και μόνιμο με διαδικασίες ΑΣΕΠ και όχι να αντλούμε διοικήσεις από το κομματικό μας καλάθι. Τέλος θα ήθελα να θίξω την αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020. Είναι σαφώς θετικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων δαπανών υγείας, που λόγω κορωνοϊού εκτοξεύθηκαν στα ύψη.

Όμως δεν είναι αρκετό. Έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ότι βρισκόμαστε πολύ πίσω από τον μέσο όρο των κρατών του ΟΟΣΑ και των ευρωπαϊκών κρατών ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Η αύξησή τους λοιπόν, πρέπει να είναι μόνιμη και οι επενδύσεις στις δημόσιες υποδομές υγείας (στις οποίες υπολειπόμαστε) να είναι προτεραιότητα της πολιτείας. Εύλογα περιμένουμε στην κατεύθυνση αυτή να αξιοποιηθεί το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτι που θα φανεί από τα πορίσματα της επιτροπής Πισσαρίδη. Ελπίζουμε τουλάχιστον σε αυτό, να μην διαψευστούμε.

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Μιχάλης Κατρίνης: «Υπόθεση για λίγους τα χρήματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας;»Νάντια Γιαννακοπούλου: «Εξαίρεση του Δήμου Πετρούπολης από την έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid-19»