Σε Ανακοινώσεις

Η κατάργηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης μέσω της συγχώνευσης των υποδομών των ΤΕΙ αλλά και των διδασκόντων και των διδασκομένων στα πλησιέστερα γεωγραφικά πανεπιστήμια συνεχίζεται. Η χαώδης κατάσταση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντείνεται και αυτή τη φορά στο στόχαστρο του Υπουργείου Παιδείας είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Ο κ. Γαβρόγλου ισχυρίζεται ότι δεν  έχει λάβει καμία τελική απόφαση περί συγχώνευσης του ΕΑΠ με άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αρνείται όμως την πρόταση των Κοσμητόρων του ΕΑΠ να μην συμπεριληφθεί το ΕΑΠ στην τρέχουσα διαδικασία συγχωνεύσεων και να δοθούν δύο μήνες ώστε να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για την ανάπτυξη του ΕΑΠ.

Το ΕΑΠ επί 20 χρόνια αγωνίζεται  για την παροχή ακαδημαϊκού έργου υψηλής ποιότητας στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα  είναι αναμφίβολα θετικά. Σε αυτά τα  20 χρόνια λειτουργίας του έχουν αποφοιτήσει 28049 φοιτητές ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένοι 19.054 προπτυχιακοί φοιτητές και 18.509 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει άμεσα να εγκαταλείψει κάθε σκέψη συγχώνευσης του ΕΑΠ και  τυχόν πειραματισμούς που δεν συναντούνται πουθενά διεθνώς.

Η ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας του ΕΑΠ θα πρέπει να προστατευτεί και να αναβαθμιστεί ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας του ως Ανώτατου Τριτοβαθμίου ιδρύματος αλλά και ως Ιδρύματος  εξ΄ αποστάσεως Εκπαίδευσης ανοικτού σε ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων .

Το ΚΙΝΑΛ επιμένει ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών των συγχωνεύσεων θα είναι δραματικό για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η πρόταση που καταθέσαμε για δημιουργία εκπαιδευτικών πόλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα σε επίπεδο περιφέρειας προϋποθέτει συνέργειες των πανεπιστημίων, των ιδρυμάτων της τεχνολογικής εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων. Αντί αυτών η κυβέρνηση καταργεί την τεχνολογική εκπαίδευση και φτιάχνει ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα εντός των πανεπιστημίων τα οποία δεν διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των υπαρχόντων Ερευνητικών Κέντρων συμβάλλοντας έτσι στην πολυδιάσπαση του χώρου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.