Σε Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου Κινήματος Αλλαγής

Σε συνέχεια απόφασης του Γραμματέα του Κινήματος Αλλαγής, αντικαθίστανται οι Γραμματείς του Τομέα Τουρισμού Μ. Μποκέας (λόγω υποψηφιότητας του για Δήμαρχος Μαλεβιζίου) και του Δικτύου Ισότητας Α. Καραμάνου (κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης που παρατίθεται).

Χρέη Γραμματέα αναλαμβάνουν αντίστοιχα οι Γ. Πουσσαίος και Ρ. Παπαϊωάννου.

Ακολουθεί η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής:

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Με βάση το καταστατικό του Κινήματος Αλλαγής και τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔΕΚΑΠ :

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ :

Αρχές οργάνωσης του Κινήματος Αλλαγής

Να διασφαλίζει μια αναγεννημένη πολιτική δομή και οργάνωση. Με βαθιά αλλαγή στις κατεστημένες λογικές, με νέα αντίληψη στις σχέσεις του με τους πολίτες. Με ανοιχτές τις πόρτες στους πολίτες, με σεβασμό σε όλες τις απόψεις, με δημοκρατικές διαδικασίες, με αυτόνομη λειτουργία από το κράτος, με ουσιαστική ανανέωση.

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Η αρχή της πλειοψηφίας δεσμεύει τα μέλη κάθε οργάνου και την εκάστοτε μειοψηφία, διασφαλίζοντας το δικαίωμά της στην προβολή των απόψεών της. 

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Για τα ζητήματα αυτά την ευθύνη έχει η Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ), η οποία ενεργεί με βάση τον Κανονισμό Δεοντολογίας

Άρθρο 31 παράγραφοι 3,4,5

3.Καταθέτει Κανονισμό Δεοντολογίας προς έγκριση στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή.

4.Μεριμνά για την τήρηση του καταστατικού και τη συμμόρφωση των μελών και στελεχών με τις αρχές και τις αξίες του φορέα, λαμβάνοντας υπόψη της και τις ηλεκτρονικές διαδικασίες του φορέα.

5.Έχει την ευθύνη για τα δεοντολογικά ζητήματα και τις κυρώσεις και ενεργεί βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας.

Τις μεταβατικές διατάξεις:

Άρθρο 6.

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους και η διεκδίκηση της επανεγγραφής , ισχύουν και για το μεταβατικό στάδιο …

Β. ΤΟΥ ΚΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 4

Άρθρο 3 παράγραφοι 2 , 3 και 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3

Το θέμα που προκύπτει από την απόφαση του Τομέα Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό μιας και δυο συντρόφισσες , παλιά και σημαντικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμπράττουν και συμμαχούν με τη ΝΔ, κάνοντας ότι δεν κατανοούν ποιος έχει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του Κινήματος Αλλαγής με βάση το καταστατικό, το Άρθρο 14 και τις μεταβατικές διατάξεις.

Αυτό για καθαρά προσωπικούς στόχους και οφέλη παρακάμπτοντας τον Συντονιστή ΚΟΕΣ  Β. Κεγκερογλου και τον Γραμματέα Κινήματος Αλλαγής Μ. Χριστοδουλάκη που είναι η κοινοβουλευτική και κομματική παρουσία σήμερα του νέου φορέα που θέλουμε να οικοδομήσουμε.

Για την περίπτωση της Ευαγ. Σχοιναράκη μπορεί η ΕΔΕΚΑΠ να την καλέσει σε απολογία και στην συνέχεια να αποφασίσει .

Η περίπτωση όμως της σ. Άννας Καραμανου χρήζει ειδικής προσοχής, μιας και η συντρόφισσα είναι μέλος της ΚΠΕ, και η ΚΠΕ είναι αυτή που μπορεί να αποφασίσει για την όποια επιβολή πειθαρχικών μέτρων μετά από εισήγηση της ΕΔΕΚΑΠ.

Έχουμε όμως και την πραγματικότητα ότι όλα τα μέλη της ΚΠΕ είναι ορισμένα με εξαίρεση βέβαια την Πρόεδρο και τους Βουλευτές – Ευρωβουλευτές  στη βάση μιας πολιτικής απόφασης όλων όσων συμμετέχουν στο Κίνημα Αλλαγής.

Έως την λήψη των όποιων τελικών αποφάσεων η σ. Α. Καραμάνου θα πρέπει να αντικατασταθεί από την  θέση της γραμματέως του Δικτύου Ισότητας που κατέχει.

Επιτροπή Δεοντολογίας Καταστατικού και Πιστοποίησης Κινήματος Αλλαγής

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ