Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

Αίτημα για Σύγκληση Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου για ενημέρωση της Βουλής για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Προς: Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου  κ. Γεώργιο Βλάχο


Θέμα: «Αίτημα Σύγκλησης της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου για ενημέρωση της Βουλής για το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας»

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που αναγκαστικά ελήφθησαν κατέστησαν αναγκαία την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

Η κυβέρνηση εξήγγειλε διάφορα εργαλεία ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν ή περιόρισαν τη λειτουργία τους, υποσχόμενη άφθονα δισ. που θα έπεφταν στην πραγματική οικονομία.

Στο πρώτο εργαλείο ρευστότητας που ενεργοποιήθηκε, το δανειοδοτικό πρόγραμμα παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αποτέλεσε μια δυσάρεστη εμπειρία για τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έκαναν αίτηση. 

Παρά τη μεγάλη γραφειοκρατία (μέχρι και 17 έγγραφα ζητούνταν) και τις αυστηρές προϋποθέσεις (εμπράγματες εξασφαλίσεις) πάνω από 100.000 επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση για δάνεια 10 δισ. ευρώ, με την Αναπτυξιακή Τράπεζα να εγκρίνει τις 10.150 αιτήσεις, συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου 1,29 δισ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας, με δάνεια εγγυημένα κατά 80% από το ελληνικό δημόσιο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, έχουν υποβληθεί αιτήσεις συνολικού ύψους 16,5 δισ. ευρώ, ενώ στην πρώτη φάση του προγράμματος θα διατεθούν 3,5 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι προκαλείται χρηματοδοτικό κενό 10 δισ. ευρώ στις αιτήσεις των επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης, αλλά και ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η πτώση τζίρου στην αγορά θα κυμανθεί στα 50 δισ. ευρώ για το 2020, εγείρονται σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα εφαρμογής των εργαλείων ρευστότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας καθίσταται κομβικός ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ζητούμε τη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η αναλυτική ενημέρωση της Βουλής από την Πρόεδρο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τους εκπροσώπους των τραπεζών που συμμετέχουν στα προγράμματα που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση για την πορεία υλοποίησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, του Ταμείου Εγγυοδοσίας, καθώς και των λοιπών διαθέσιμων εργαλείων ρευστότητας.


Οι αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Κατρίνης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Χρήστος Γκόκας

Απόστολος Πάνας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος: «Ώρα για αντισταθμιστικά ωφελήματα! Οι τοπικές κοινωνίες γύρω από τη Λίμνη του Μόρνου  που δίνουν ένα πολύτιμο αγαθό για να υδροδοτηθεί η πρωτεύουσα!»«Η Δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει στην εξιχνίαση του κυκλώματος ανομίας»