Σε Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα

                            Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

Θέμα: «Έκτακτη ενίσχυση στις εταιρίες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.»

Τον Ιούλιο του 2020 έχει ψηφιστεί διάταξη σύμφωνα με την οποία «χορηγείται έκτακτη ενίσχυση στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, καθώς και στα τουριστικά γραφεία που διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα, οι οποίες πλήττονται από τον αναγκαστικό περιορισμό των οδικών και σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19» (άρθρο 111 του ν. 4714/2020 – ΦΕΚ Α’ 148/31-07-2020) και έχει εκδοθεί και η σχετική ΚΥΑ (143777/2020 – ΦΕΚ Β’ 5822/30-12-2020).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη έκτακτη επιδότηση, η οποία λαμβάνει την μορφή χρηματικού ποσού, χορηγείται τουλάχιστον για το διάστημα από την έκδοση της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 37992 ΚΥΑ και μέχρι την πλήρη άρση των περιορισμών που αφορά στην κάλυψη των θέσεων των μεταφερόμενων επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και τα αιτιολογικά στοιχεία πληρότητας θέσεων των δρομολογίων του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος της τελευταίας τριετίας, δεν έχει ακόμα καταβληθεί στους δικαιούχους,  παρόλο που η διάταξη υφίσταται από  τέλη Ιουλίου και η σχετική υπουργική απόφαση έχει εκδοθεί 30 Δεκεμβρίου 2020.

Επειδή η υφιστάμενη και μη υλοποιηθείσα εισέτι πρόβλεψη στον προαναφερόμενο νόμο, έχει δημιουργήσει μείζον οικονομικό πρόβλημα, ένεκα της μη υλοποίησης και είναι εύλογες οι έντονες διαμαρτυρίες των ΚΤΕΛ,

Επειδή η παραπάνω εξέλιξη καθιστά προβληματική την εκτέλεση δρομολογίων, ιδιαίτερα στα χωριά και ένεκα τούτου, δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι οποίο δυσφορούν και εύλογα διαμαρτύρονται.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  • Γιατί δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η ως άνω νομοθετική πρόβλεψη;
  • Σκοπεύετε να προβείτε στις προβλεπόμενες καταβολές  και πότε ακριβώς θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση τις εταιρίες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Χρήστος Γκόκας

Κώστας Σκανδαλίδης

Πληκτρολογήστε και πατήστε το enter.

Βασίλης Κεγκέρογλου: «Να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουν σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονες γεωμορφολογικές ιδιομορφίες»Κώστας Σκανδαλίδης: «Βάζετε τον κ. Χρυσοχοΐδη να αποφασίσει για το Πανεπιστήμιο»